Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội” Giáo dục công dân 11
Tác giả Lê Hồ Sơn
Tên tạp chí đăng Hội thảo khoa học quốc gia " Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường Trung học
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang 586
Lĩnh vực KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
File đính kèm