Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations
Tác giả Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp
Tên tạp chí đăng Zeitschrift für Physikalische Chemie (Z. Phys. Chem.), DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 231, 9, 1467-1487 (SCI).
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm