Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi
Tác giả Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền
Tên tạp chí đăng Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Năm đăng 2017
Tập 121
Số 7-A
Trang 31-41
Lĩnh vực KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
File đính kèm