Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Screening three Finfish Species for their Potential in Removing Organic Matter from the Effluent of White Leg Shrimps (Litopenaeus vannamei) Farming
Tác giả Nguyễn Quang Lịch
Tên tạp chí đăng Tropicultura
Năm đăng 2017
Tập 34
Số Special
Trang 86-97
Lĩnh vực KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
File đính kèm