Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Internal and external radiative widths in the combined R-matrix and potential-model formalism
Tác giả A. M. Mukhamedzhanov, Shubhchintak, C. A. Bertulani, Trần Viết Nhân Hào
Tên tạp chí đăng Physical Review C (SCI, Q1, IF=3.82)
Năm đăng 2017
Tập 95
Số
Trang 024616
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm