Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ CHUẨN HÓA GIÁNG THỦY (SPI) TẠI TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ (DROUGHT ASSESSMENT BY USING STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) IN THUA THIEN - HUE PROVINCE)
Tác giả Nguyễn Hữu NgữDương Quốc NõnPhan Thị Phương Nhi
Tên tạp chí đăng Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Năm đăng 2017
Tập 126
Số 7A
Trang 173-180
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm