Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Nonlinear absorption coefficient and optically detected electrophonon resonance in cylindrical GaAs/AlAs quantum wires with different confined phonon models
Tác giả Doan Quoc Khoa, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi
Tên tạp chí đăng Superlattices and Microstructures (SCI, IF 2016 = 2.123)
Năm đăng 2017
Tập 103
Số
Trang 252
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm