Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Huế
Tác giả Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trịnh Ngân Hà
Tên tạp chí đăng Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái)
Năm đăng 2017
Tập 1
Số 1
Trang
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm