Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Nghiên cứu lồng ghép yếu tố môi trường vào phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả Nguyễn Hoàng Khánh LinhDương Quốc NõnNguyễn Bích Ngọc
Tên tạp chí đăng Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái)
Năm đăng 2017
Tập 52
Số 1 (T1)
Trang 86-90
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm