Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Đánh giá thực trạng sử dụng đất của một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: trường hợp nghiên cứu tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tác giả Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Minh Châu
Tên tạp chí đăng Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái)
Năm đăng 2017
Tập 1
Số 1
Trang
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm