Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues
Tác giả Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn QuangNguyễn Thị Ái Nhung
Tên tạp chí đăng Vietnam Journal of Chemistry
Năm đăng 2017
Tập 55
Số 4
Trang 438-445
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm