Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes
Tác giả Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn
Tên tạp chí đăng Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.766, Q2), DOI: 10.3906/elk-1608-290
Năm đăng 2017
Tập 25
Số 5
Trang 3970-3982
Lĩnh vực KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
File đính kèm