Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại "Dựa trên vấn đề" trong giảng dạy đại học
Tác giả Quản Bá Chính
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội thảo: Công đoàn với đổi mới sáng tạo trong dạy và học
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang 27 - 33
Lĩnh vực KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
File đính kèm