Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Mong đợi của sinh viên đối với công việc của cố vấn học tập trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tác giả Nguyễn Thị Hà
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội thảo: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang 132
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm