Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Protein-enriched cassava root pulp as partial replacement for fish meal in diets for growing pigs
Tác giả Trần Thị Thu Hồng, Phạm Thị Bích Liên, Dương Thanh HảiPhan Thị HằngNguyễn Hải Quân
Tên tạp chí đăng Livestock Research for Rural Development
Năm đăng 2017
Tập 29
Số 9
Trang
Lĩnh vực CHĂN NUÔI
File đính kèm