Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả Nguyễn Hữu LợiĐào Thị Cẩm Nhung
Tên tạp chí đăng Phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng (ISSN 1859-3437)
Năm đăng 2017
Tập
Số 87/2017
Trang 20-25
Lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI
File đính kèm