Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Développer et personnaliser les compétences info-communicationnelles des enseignants de français langue étrangère – un impératif face à une mutation des publics apprenant au Centre du Vietnam
Tác giả HOÀNG THỊ THU HẠNH
Tên tạp chí đăng GERFLIN Synergies Pays Riverains du Mekong ISSN 2107-6758 ISSN en ligne 2261-2777
Năm đăng 2017
Tập
Số 8
Trang 135
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm