Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo An sinh xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam
Tác giả Nguyễn Hữu Lợi
Tên tạp chí đăng Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển Kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế", Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế Huế, NanHua University - Taiwan , Korea Trade Reseach Association; Nxb Hà Nội.
Năm đăng 2017
Tập 02
Số
Trang 693-701
Lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI
File đính kèm