Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo An IoT Monitoring Prototype System for Smart Farm Using Zigbee àn Raspberry Pi Module
Tác giả Hong Quy VO, Tri Dinh NGUYEN, Đặng Xuân Vinh, Thi Hong TRAN, Yasuhiko NAKASHIMA
Tên tạp chí đăng IEICE Technical Report RCS2017-108
Năm đăng 2017
Tập 108
Số 2017-07
Trang 91-96
Lĩnh vực KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
File đính kèm BaiBaoQuyNhat.pdf