Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Synthesis and characterization of Mn/MCM41 material with silica source from rice husk ash
Tác giả Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Ái Nhung
Tên tạp chí đăng Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN)
Năm đăng 2017
Tập 55
Số 4E23
Trang 36-40
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm