Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Mangrove Species Discrimination in Southern Vietnam Based on in-situ Measured Hyperspectral Reflectance
Tác giả Nguyễn Quang Tuấn
Tên tạp chí đăng International Journal of GeoInformtics (ISSN: 1686 - 6576)
Năm đăng 2017
Tập 13
Số 3
Trang
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm