Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Dealing fuzzy ontology intergration problem by using constraint satisfaction problem
Tác giả Quách Xuân Hưng, Hoàng Thị Lan Giao
Tên tạp chí đăng International Journal of Advanced Computer Research
Năm đăng 2017
Tập 30
Số 7
Trang 81-87
Lĩnh vực KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
File đính kèm