Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Water-Soluble Chitosan-derived Sustainable Materials: Towards Filaments, Aerogels, Microspheres, and Plastics
Tác giả Đặng Thị Thanh Nhàn, Chau The Lieu Trang, Dương Văn HậuLê Thị HòaTrần Thị Văn ThiLê Quốc Thắng, Vu Phi Tuyen, Nguyễn Đức Cường, Nguyen Viet Long, Thanh-Dinh Nguyen
Tên tạp chí đăng Soft Matter SCI, IF2016 = 3.8
Năm đăng 2017
Tập
Số 17
Trang 7292-7299
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm