Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo A study on synthesis of carbon nanotubes from liquefied petroleum gas by chemical vapour deposition
Tác giả Nguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân TínĐinh Quang KhiếuTrần Ngọc Tuyền
Tên tạp chí đăng Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Năm đăng 2017
Tập 126
Số 1B
Trang 127-137
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm