Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Clonal and genetic diversity of the threatened seagrass Halophila beccarii in a tropical lagoon: resilience through short distance dispersal
Tác giả Phan Thị Thúy Hằng, Marie De Raeymaeker, Lương Quang Đốc, Ludwig Triest
Tên tạp chí đăng Aquatic Botany
Năm đăng 2017
Tập 142
Số
Trang 96-104
Lĩnh vực SINH HỌC
File đính kèm 1-s2.0-S0304377016302170-main_.pdf