Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Stability of allyl sulfide in cyclodextrin inclusion complexes
Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Hidefumi Yoshii
Tên tạp chí đăng Proceeding of the 34th Cyclodextrin symposium, 31 August-1 September, Nagoya, Japan
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang 220-221
Lĩnh vực KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
File đính kèm