Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Effect of diammonium phosphate (DAP) on conversion of crude to true protein content in a solid-state fermentation of mixed cassava pulp and maize grain
Tác giả Dư Thanh HằngHồ Lê Quỳnh Châu
Tên tạp chí đăng Livestock Research for Rural Development
Năm đăng 2018
Tập 30
Số 7
Trang
Lĩnh vực CHĂN NUÔI
File đính kèm