Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo First principles study of the electronic properties and Schottky barrier in vertically stacked graphene on the Janus MoSeS under electric field
Tác giả Pham Dinh Khang, Nguyen Van Chuong, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình Hợi
Tên tạp chí đăng Computational Materials Science
Năm đăng 2018
Tập accepted
Số
Trang
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm