Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Dynamical Susceptibility and Elementary Excitations in Monolayer Ferroic Films Described by XZ Heisenberg Model
Tác giả Phạm Hương Thảo, , Nguyễn Từ Niệm, Bạch Hương Giang, Bạch Thành Công, Phạm Hương Thảo
Tên tạp chí đăng Materials Transactions
Năm đăng 2018
Tập 59
Số
Trang 1075
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm