Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Lê Đình, “Hấp thụ phi tuyến hai photon trong molybdenum disulfide đơn lớp do tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện
Tác giả Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc,, Lê Đình
Tên tạp chí đăng Journal of Sciences and Education, Hue Universitys College of Education
Năm đăng 2018
Tập 01
Số 45
Trang
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm