Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Đánh giá tốc độ sụt lún các đứt gãy tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam
Tác giả Hoàng Ngô Tự Do
Tên tạp chí đăng Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Năm đăng 2018
Tập 127
Số 4A
Trang
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm