Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

LÊ PHẠM HOÀI HƯƠNG. The postmethod pedagogy in ELT, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2018, Trang: 173-181.
Đỗ Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Sơn. Đánh giá tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 2, ISBN 978-604-913-694-8, 2018, Trang: 193 - 201.
Đặng Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Sơn. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái bền vững huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 316 - 324.
Lê Văn TinNguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Phan Quang Đăng. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các đối tượng sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1071 - 1079.
Nguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1314 - 1323.
Đặng Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Sơn. Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 950 - 957.
Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Hoàng SơnLê Văn Tin. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 566 - 575.
Thái Huy Hoàng, Lê Văn TinNguyễn Hoàng Sơn. Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hổi đất để triển khai một số dự án tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1184 - 1192.
Vũ Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Sơn. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 165 - 174.
Nguyễn Thị Thủy Tiên, Hidetoshi Morita, Y. Fujimura, I. Mimura, Y. Fujii, Nguyễn Ngọc Lương, H. Morita. Cultivable butyrate-producing bacteria of elderly Japanese diagnosed with Alzheimer’s disease, Journal of Microbiology, 2018, .
Lê Bình Phương Luân. Vấn đề phương pháp trong triết học R.Descartes và ảnh hưởng của nó đối với mỹ học Pháp thế kỷ XVIII, Triết học Pháp- từ cội nguồn đến hiện tại. Nxb Đại học Huế,ISBN 978-604-912-863-9, 2018, Trang: tr69-76.
Lê Bình Phương Luân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với phnng trào xóa nạn mù chữ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học"Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước -giá trị lý luận và thực tiễn". tổ chức tại Quảng Bình. Nxb Đại học Huế, ISBN 978-604-912-952-0, 2018, Trang: tr99-104.
Chutiwat Ataboonwongse, Afroza Sultana, Nguyễn Thị Vân Anh, Hermawan Dwi Ariyanto, Hidefumi Yoshii. Formation of rare sugar powder with vacuum drying using additives, Proceedings of The 19th International Cyclodextrin Symposium, April, Tokyo, Japan, 2018, Tập: P04, Trang: 87.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>