Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 644 Kết quả

Ngô Thị Hương GiangHồ Thị Thu HoàiNguyễn Quang Linh, Leopold Nagelkerke, Johan Vereth. Dynamics of rabbitfish migration into the Tam Giang –Cau Hai lagoon: preliminary findings, Education and research in southest asia for climate change respone, 2017, Tập: 1, Số: ISBN: 9786049242441, Trang: 91.
Nguyễn Quang Linh. Effects of Bio-probiotic Betel Bokashi on Raising Pigs and Preventing Diarrhea in Young Piglets in Central Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 5 (2017), 2017, Tập: 5, Trang: doi: 10.17265/2161-6.
Nguyễn Quang Linh, Lê Thị Như Phương. Study on Reproductive Performance of Terapon jarbua (Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Thua Thien Hue Province, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, .
Kiều Thị HuyềnTrần Vinh PhươngNguyễn Quang Linh, Phan Thị Lệ Anh. Biological resources for Development of Aquaculture in Thi Nai Lagoon, Vietnam, Journal of Agriculture Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Số: doi:10.17265/2161-62, Trang: 98-106.
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn QuảngTrương Quý TùngNguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials, Mycobiology, 2017, Tập: 45, Số: 1, Trang: 52-56.
Nguyễn Thị HảiHuỳnh Văn ChươngHồ Kiệt. Tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến các nguồn vốn sinh kế chính của người dân tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 5-11.
Nguyễn Từ Đức, Huỳnh Văn ChươngNguyễn Ngọc Thanh, Đinh Vũ Long. Nghiên cứu thực hiện chính sách giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: tháng 3, Trang: 200-206.
Huỳnh Văn Chương, 8. Bosma RH., Ngo AT., Huynh CV., Le HT., Dang NK., Van TPD., Halsema GV. . Seven Steps in Identifying Local Climate Change Responses for Agriculture in Vietnam,, Tropicultura, 2017, Tập: 34, Số: Special,, Trang: 31-49.
Phạm Việt Hùng,, Lại Xuân ThủyTrần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 125-137.
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn. A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.766, Q2), DOI: 10.3906/elk-1608-290, 2017, Tập: 25, Số: 5, Trang: 3970-3982.
Phạm Thế Kiên. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2017, Trang: 282-292.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>