Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 579 Kết quả

Hồ Thắng, Nguyễn Văn ToànMai Chiếm Tuyến. Quy mô và chất lượng lao động tiểu thủ công nghiệp ở các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế và phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), 2016, Số: 224, Trang: 109 - 117.
Nguyễn Quang LinhTrần Vinh Phương, Lê Như Phương, Hoàng Thị Vân Anh. Biological Features and Distribution of Giant Trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Vietnam., Journal of Environmental Review and Crtical, 2016, Tập: , Tập 5 (2015), Số: 5, Trang: 540-553.
Lê Văn ThuyếtLương Thị Minh Thủy. SOME RESULTS RELATED TO THE NILPOTENT MODULES, Tạp chí khoa học Trường đại học Sư Phạm Huế, 2016, .
Đặng Nữ Hoàng QuyênNguyễn Thị Thanh HuyềnNguyễn Thị Thu Hà. ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954-1960, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế, 2016, Tập: Đã nhận đăng, .
Nguyễn Văn TrungHoàng Hữu Hạnh. A Consensus-Based Method for Solving Concept-Level Conflict in Ontology Integration, Transactions of Computational Collective Intelligence XXII, LNCS 9655, 2016, Tập: 22, Số: 9655, Trang: 106-124.
Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng QuangHoàng Hữu Hạnh. A New Method for Transforming TimeER Model-Based Specification into OWL Ontology, Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems (Studies in Computational Intelligence series), 2016, Tập: 642, Trang: 111-121.
Cao Tien Dung, Hoàng Hữu Hạnh, Huynh Xuan Hiep, Nguyen Binh Minh. IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions, IEEE INTERNET COMPUTING (ISI - SCIE), 2016, Tập: 20, Số: 5, .
Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đại Phong, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Kim Toản. Khả năng sinh trưởng, phát triễn và năng suất của các giống lúa trung ngày tại Quảng Bình., Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 124, Số: 10, Trang: 105 - 114.
Nguyễn Thị Tường VyĐinh Văn DũngNguyễn Phan Bảo ThànhTạ Thị Kim NhungLê Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hằng. Một số chỉ tiêu sinh lý máu của tổ hợp lai (Landrace × Móng cái) × Duroc ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, .
Trương Đình Huy, Nguyễn Thanh BìnhNgô Sỹ Ngọc. Modeling Multidimensional Data Cubes Based on MDA (Model-Driven Architecture), Proceedings of the 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2016, ISBN 978-3-319-38884-7, 2-3 May, 2016, Vienna, Austria, 2016, Trang: 85-97.
Trương Đình Huy, Nguyễn Thanh BìnhNgô Sỹ Ngọc. Modeling Multidimensional Data Cubes Based on MDA (Model-Driven Architecture), Proceedings of the 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2016, ISBN 978-3-319-38884-7, 2-3 May, 2016, Vienna, Austria, 2016, Trang: 85-97.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>