Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 555 Kết quả

Ngô Thị Hương GiangHồ Thị Thu HoàiNguyễn Quang Linh, Leopold Nagelkerke, Johan Vereth. Dynamics of rabbitfish migration into the Tam Giang –Cau Hai lagoon: preliminary findings, Education and research in southest asia for climate change respone, 2017, Tập: 1, Số: ISBN: 9786049242441, Trang: 91.
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn QuảngTrương Quý TùngNguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials, Mycobiology, 2017, Tập: 45, Số: 1, Trang: 52-56.
Phạm Thế Kiên. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2017, Trang: 282-292.
Phạm Thế Kiên. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, Trang: 126-136.
Hoàng Hữu HạnhNguyễn Văn Trung. Một phương pháp truy vấn ontology không nhất quán sử dụng độ liên quan ngữ nghĩa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, .
Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng HòaTrần Thị Thu GiangNguyễn Đình Thi. Ảnh hưởng của thời vụ và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất hành tăm (Allium schoenoprasum) tại Quảng Trị / Effects of planting season and nitrogen fertilizer doses on growth, development and bulb yield of chives (Allium schoenoprasum) at Quang Tri province, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 87-93.
Nguyễn Viết TuânNguyễn Đình ThiHoàng Kim Toản. Nghiên cứu một số giống sắn triển vọng tại các vùng sinh thái của Thừa Thiên Huế / Research on some perspective cassava varieties at ecoligial regions of Thua Thien Hue province, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 42-49.
Trần Đăng Hòa, Lê trung Hiếu, Lê Như CươngHoàng Kim Toản. Đánh giá hiện trạng cây xanh trên các trục đường trong Đại nội Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3C, Trang: 161–169.
Doan Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Đức CườngNguyễn Chí BảoĐinh Quý Hương, Nguyen Khoa Hien, Dương Tuấn Quang. A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions, Chemistry Letters (SCI), IF2017 = 1.8, 2017, Tập: 46, Số: 1, Trang: 135-138.
Nguyễn DuânĐinh Thị Hồng VânNguyễn Phước Cát TườngTrần Thị Ngọc Ánh. Thử nghiệm quy trình tích hợp nghiệp vụ sư phạm trong giảng dạy các học phần khoa học cơ bản ở Trường ĐHSP, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia” Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”. NXB Đại học Huế, 2017, .
Lê Văn Tường LânNguyễn Mậu HânNguyễn Công Hào. Mô hình cây quyết định mờ cho bài toán phân lớp dữ liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ), 2017, .
Hồ Thắng, Nguyễn Văn ToànMai Chiếm Tuyến. Quy mô và chất lượng lao động tiểu thủ công nghiệp ở các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế và phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), 2016, Số: 224, Trang: 109 - 117.
Nguyễn Quang LinhTrần Vinh Phương, Lê Như Phương, Hoàng Thị Vân Anh. Biological Features and Distribution of Giant Trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Vietnam., Journal of Environmental Review and Crtical, 2016, Tập: , Tập 5 (2015), Số: 5, Trang: 540-553.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>