Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 595 Kết quả

Ngô Thị Hương GiangHồ Thị Thu HoàiNguyễn Quang Linh, Leopold Nagelkerke, Johan Vereth. Dynamics of rabbitfish migration into the Tam Giang –Cau Hai lagoon: preliminary findings, Education and research in southest asia for climate change respone, 2017, Tập: 1, Số: ISBN: 9786049242441, Trang: 91.
Nguyễn Quang Linh. Effects of Bio-probiotic Betel Bokashi on Raising Pigs and Preventing Diarrhea in Young Piglets in Central Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 5 (2017), 2017, Tập: 5, Trang: doi: 10.17265/2161-6.
Nguyễn Quang Linh, Lê Thị Như Phương. Study on Reproductive Performance of Terapon jarbua (Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Thua Thien Hue Province, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, .
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn QuảngTrương Quý TùngNguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials, Mycobiology, 2017, Tập: 45, Số: 1, Trang: 52-56.
Nguyễn Thị HảiHuỳnh Văn ChươngHồ Kiệt. Tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến các nguồn vốn sinh kế chính của người dân tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 5-11.
Nguyễn Từ Đức, Huỳnh Văn ChươngNguyễn Ngọc Thanh, Đinh Vũ Long. Nghiên cứu thực hiện chính sách giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: tháng 3, Trang: 200-206.
Huỳnh Văn Chương, 8. Bosma RH., Ngo AT., Huynh CV., Le HT., Dang NK., Van TPD., Halsema GV. . Seven Steps in Identifying Local Climate Change Responses for Agriculture in Vietnam,, Tropicultura, 2017, Tập: 34, Số: Special,, Trang: 31-49.
Phạm Gia TùngHuỳnh Văn ChươngTrần Thị Phượng, Trần Minh Châu. Impact of power value in IDW interpolation method on accuracy of the soil organic matter (SOM) mapping., Proceedings of International Symposium on Earth Sciences and Suitainable Geo – Resources Development (ESASGD2016, 2017, Trang: 349 - 354.
Phạm Thế Kiên. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2017, Trang: 282-292.
Phạm Thế Kiên. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, Trang: 126-136.
Hoàng Hữu HạnhNguyễn Văn Trung. Một phương pháp truy vấn ontology không nhất quán sử dụng độ liên quan ngữ nghĩa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, .
Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng HòaTrần Thị Thu GiangNguyễn Đình Thi. Ảnh hưởng của thời vụ và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất hành tăm (Allium schoenoprasum) tại Quảng Trị / Effects of planting season and nitrogen fertilizer doses on growth, development and bulb yield of chives (Allium schoenoprasum) at Quang Tri province, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 87-93.
Nguyễn Viết TuânNguyễn Đình ThiHoàng Kim Toản. Nghiên cứu một số giống sắn triển vọng tại các vùng sinh thái của Thừa Thiên Huế / Research on some perspective cassava varieties at ecoligial regions of Thua Thien Hue province, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 42-49.
Trần Đăng Hòa, Lê trung Hiếu, Lê Như CươngHoàng Kim Toản. Đánh giá hiện trạng cây xanh trên các trục đường trong Đại nội Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3C, Trang: 161–169.
Trần Đăng Hòa, LêTrung Hiếu, Lê Như CươngHoàng Kim Toản. Đánh giá hiện trạng cây xanh trên các trục đường trong Đại Nội Huế., Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3C, Trang: 161 - 168.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>