Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1000 Kết quả

Đoàn Đức LươngTrần Cao Thành. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, Hội thảo quốc gia "Thi hành Luật Trẻ em – Những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Viện Nghiên cứu lập pháp đồng tổ chức, 2017, .
Đoàn Đức LươngNguyễn Ngọc Huy. Sự độc lập của toà án và kiểm soát hoạt động xét xử của toà án, Hội thảo quốc tế: "Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam", 2017, Trang: 290 - 297.
Lê Thị Nga. Phạm vi điều chỉnh và thủ tục thành lập hội: Kinh nghiệm từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Thailand, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam". Học viện Chính trị quốc gian Hồ Chí Minh, 2017, Trang: Tr33-44.
Lê Thị Nga. Bảo đảm cơ hội tiếp cận quyền cho trẻ em lang thang, Kỷ yếu Hội thảo Thi hành Luật trẻ em-Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2017, .
Lê Thị Nga. Bảo vệ quyền của người tiêu dùng Việt Nam: Những thách thức về mặt pháp luật, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Bảo vệ người tiêu dùng-Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu cho Cộng đồng kinh tế ASEAN, 2017, Trang: 45-54.
Lê Thị Nga. Bảo đảm cơ hội tiếp cận quyền cho trẻ em lang thang, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2017, Số: 18, Trang: 14-21.
Lê Thị Nga. MEDIATION IS THE PREFERRED ALTERNATIVE FOR CONFLICT RESOLUTION IN VIETNAM, The 8th A​sia Pacific Mediation​ Conference, 'The Future of Mediation in the Asia Pacific Region', 2017, .
Lê Thị Nga. Nhà nước pháp quyền và yêu cầu về kiểm soát quyền lực nhà nước, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam, 2017, Trang: 181-189.
Lê Thị Nga. Những bất cập trong chính sách, pháp luật Việt Nam về tái định cư, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Chính sách, pháp luật về tái định cư: Từ lý thuyết đến thực tiễn, 2017, Trang: 137-155.
Lê Thị Nga. Hình phạt tử hình trong pháp luật nhân đạo quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Vấn đề hình phạt tử hình trên thế giới và ở Việt Nam, 2017, Trang: 94- 104.
Lê Thị Nga, Đoàn Lê Minh Châu. The Challenges in Implementation of the Rights to Participate in Political Field of the Ethnic Minority Women Groups: Kotu and Taoi in Thuathienhue Province of Vietnam, Arts & Humanities Open Access Journal (http://medcraveonline.com/AHOAJ/AHOAJ-01-00021.php), 2017, Số: Volume 1 Issue 4 - 2, .
Lê Thị Nga, Đoàn Lê Minh Châu. The Challenges in Implementation of the Rights to Participate in Political Field of the Ethnic Minority Women Groups: Kotu and Taoi in Thuathienhue Province of Vietnam, Arts & Humanities Open Access Journal (http://medcraveonline.com/AHOAJ/AHOAJ-01-00021.php), 2017, Số: Volume 1 Issue 4 - 2, .
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi. Từ quy định đến thực tiễn thực hiện quyền của lao động giúp việc gia đình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2017, Số: 4, .
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi. Quản lý nhà nước về lao động giúp việc gia đình - Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện, Tạp chí Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội), 2017, Số: 1, .
Đào Mộng ĐiệpPhan Vĩnh Tuấn Anh. Quyền của trẻ em khuyết tật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2017, Số: 8, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>