Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 608 Kết quả

Trần Việt DũngTrần Viết Long. Chính sách đối với Hội và vấn đề đặt ra khi xây dựng luật Hội ở Việt Nam hiện nay, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2016, .
Trần Việt DũngTrần Viết Long. Chính sách đối với Hội và vấn đề đặt ra khi xây dựng luật Hội ở Việt Nam hiện nay, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2016, .
Trần Viết Long. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy việc thực thi cam kết về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học (nếu có), 2016, Trang: 208-2016.
Trần Viết Long. Những vấn đề đặt ra khi xây dựng luật Hội ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Viện FES "Pháp luật về hội của Đức và những gợi ý cho việc xây dựng một luật về Hội ở Việt Nam", 2016, Trang: 7-13.
Cao Đình Lành. “Thỏa thuận cổ đông” – cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa các cổ đông, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2016, Số: 1, 2, Trang: 54-57.
Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Hồng Phúc, Dương Trọng Hải, Nguyễn Thị Phương Trang. Personalized Facets for Faceted Search Using Wikipedia Disambiguation and Social Network, Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering: Proceedings of the 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2016, 2-3 May, 2016, Vienna, Austria, 2016, Số: 453, Trang: 229-241.
Huỳnh Ái Loan, Nguyễn Hồng Sơn, Dương Trọng Hải. Triple Extraction Using Lexical Pattern-based Syntax Model, Advanced Computational Methods for Proceedings of the 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2016, 2-3 May, 2016, Vienna, Austria, 2016, Số: 453, Trang: 265-279.
Nguyễn Duy Phương. A trustful and proud address to announce the findings of the scientists, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2016, Số: 23, Trang: 26.
Lê Thị Hải Ngọc. Tích cực hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ tư pháp), 2015, Tập: Chuyên đề, Số: 1, Trang: 43 -47.
Lê Thị Hải Ngọc. Thông tin hàng hóa mà cá nhân, tổ chức kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2015, Số: 3, Trang: 49 -52.
Lê Thị Hải Ngọc. Nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội Nghị Quốc tế về "BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG" của Viện FES (ĐỨC) với Trường Đại học Luật Huế, tháng 3/2015., 2015, Số: 1, Trang: 9 - 16.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>