Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 659 Kết quả

Lý Nam Hải, Nguyễn Lương Sĩ. Một số bất cập trong pháp luật hiện hành về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông sản, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2017, Số: 1-2, Trang: 44-47.
Lý Nam Hải, Nguyễn Lương Sỹ. Bất cập về bảo hộ chỉ dẫn địa lý hàng nông sản tại Việt Nam, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2017, Số: 1,2/2017, Trang: 44-47.
Thân Văn Tài. Hoàn thiện quy định về thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2017, .
Nguyễn Hồng Sơn, Minh Hieu Le, Chan Quan Loi Lam, Trong Hai Duong. Smart Interactive Search for Vietnamese-Disease by using Data Mining-Based Ontology, Journal of Information and Telecommunication (TJIT), Taylor & Francis Production, United Kingdom, 2017, Số: TJIT: 1323491, .
Vũ Thị HươngĐỗ Thị Diện. Doanh nghiệp Việt Nam với việc sử dụng phần mềm không bản quyền_Những rủi ro khi TPP có hiệu lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Luật, Đại học Huế, 2016, Số: tháng 4/2016., .
Vũ Thị Hương. Bảo hộ chỉ dẫn địa lí theo pháp luật Hoa Kỳ-Bài học cho Việt Nam khi TPP có hiệu lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Luật, Đại học Huế, 2016, Số: tháng 4, .
Vũ Thị Hương. Quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng trong Bộ luật dân sự 2015 dưới góc nhìn so sánh với pháp luật Trung Quốc, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, 2016, Số: tháng 6, .
Vũ Thị HươngĐỗ Thị Diện. Mối liên hệ gắn bó nhất trong Bộ luật dân sự 2015 dưới góc nhìn so sánh, kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật, 2016, Số: tháng 11, .
Vũ Thị HươngĐỗ Thị Diện. Bảo hộ chỉ dẫn địa lí theo pháp luật Hoa Kỳ và Pháp- Kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: tháng 11, .
Vũ Thị Hương. Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài trong thương mại quốc tế, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2016, Số: 11, .
Trần Việt DũngTrần Viết Long. Chính sách đối với Hội và vấn đề đặt ra khi xây dựng luật Hội ở Việt Nam hiện nay, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2016, .
Vũ Thị HươngĐỗ Thị Diện. Doanh nghiệp Việt Nam với việc sử dụng phần mềm không bản quyền_Những rủi ro khi TPP có hiệu lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Luật, Đại học Huế, 2016, Số: tháng 4/2016., .
Vũ Thị HươngĐỗ Thị Diện. Mối liên hệ gắn bó nhất trong Bộ luật dân sự 2015 dưới góc nhìn so sánh, kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật, 2016, Số: tháng 11, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>