Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1037 Kết quả

Đào Mộng Điệp. Pháp luật về quan hệ lao động – Thách thức đổi mới trong quá trình toàn cầu hóa, Trường Đại học Luật, Đại học Huế - Đại học Toulouse 1 Capitole, Hội thảo Quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của Thế kỉ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật", 2018, Trang: 109-122.
Đào Mộng Điệp. Thực trạng pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể và giá trị tham khảo từ pháp luật của Cộng hòa Pháp, Trường Đại học Luật, Đại học Huế - Hội hợp tác pháp lý Châu Âu và Việt Nam, Hội thảo Quốc tế "Pháp luật hợp đồng: So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp", 2018, Trang: 106-119.
Hoàng Thị Hải Yến. Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Tạp chí Kiểm sát (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), 2018, Số: 06, Trang: 41-47.
Hoàng Thị Hải Yến. Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo đảm thực hiện quyền tài sản của nhóm người dễ bị tổn thương trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Hội thảo Quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật", Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2018, 2018, Trang: 475-489.
Hoàng Thị Hải Yến. Rapport sur le droit vietnamien - VULNÉRABILITÉ ET APTITUDE, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "La vulnérabilité" do Hội Luật gia Henri Capitant tổ chức tại Université de Montréal, Montréal, Canada ngày 28/5/2018, 2018, .
Hoàng Thị Hải YếnNguyễn Ngọc Huy. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng - So sánh quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam và Bộ luật Dân sự Pháp, Hội thảo Quốc tế "Pháp luật hợp đồng- So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp", Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2018, 2018, Trang: 303-312.
Vũ Thị Hương. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài dưới góc nhìn so sánh, Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại-Kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam, 2018, Trang: 77.
Vũ Thị HươngHồ Minh Thành. Tính độc lập và vô tư của trọng tài viên- sự tương thích của pháp luật trọng tài Việt Nam với pháp luật quốc tế, Kỷ yếu hội thảo quốc tế,Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật, 2018, Trang: 210.
Vũ Thị HươngNguyễn Ngọc Huy. Không công nhận phán quýêt trọng tài nước ngoài do trái trật tự công-Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trước những thách thức của thế kỷ 21, Kỷ yếu hội thảo quốc tế,Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật, 2018, Trang: 224.
Vũ Thị HươngHồ Minh Thành. Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dưới góc nhìn so sánh, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Pháp luật hợp đồng:So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp, 2018, .
Đỗ Thị DiệnPhan Thị Hồng. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Nhật Bản - Kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế "Giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại - Kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam", 2018, Trang: 31 - 42.
Phan Thị Hồng. Một số bất cập trong giải quyết tranh chấp thừa kế và phương hướng hoàn thiện, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật" phối hợp giữa Trường Đại học Luật - Đại học Huế và Đại học Toulouse 1 Capitole (Pháp), tr 244-255., 2018, .
Đỗ Thị Diện. Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Những thách thức đặt ra cho pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Hội thảo Quốc tế Trường Đại học Luật Huế "Sự đối mặt của Pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21 - Phương hướng đổi mới pháp luật", 2018, Trang: 92 - 109.
Đỗ Thị DiệnPhan Thị Hồng. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Nhật Bản - Kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế "Giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại - Kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam", 2018, Trang: 31 - 42.
Đỗ Thị Diện. Hợp đồng xuất bản tác phẩm theo pháp luật của Pháp - Kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo quốc tế: Pháp luật hợp đồng- So sánh pháp luật Việt Nam và Pháp luật Pháp, 2018, Trang: 46-60.
Vũ Thị HươngHồ Minh Thành. Tính độc lập và vô tư của trọng tài viên- sự tương thích của pháp luật trọng tài Việt Nam với pháp luật quốc tế, Kỷ yếu hội thảo quốc tế,Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật, 2018, Trang: 210.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>