Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 214 Kết quả

Nguyễn Thị Thu LiênLê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Thi Huệ . ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 3D, Trang: 97-107.
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Đức Phước, Võ Văn Tư. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ TÍNH TRẠNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH TẠI HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 127, Số: 3A, Trang: 19-36.
Nguyễn Thị Thu LiênLê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Thi Huệ . ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 3D, Trang: 97-107.
Nguyễn Thị Thu Liên, Hoang Tien Hien, Nguyen Trung Kien, Dương Thi Thuy. The occurrence of toxic cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii and its toxin cylindrospermopsin in the Huong River, Thua Thien Hue province, Vietnam, Environmental Monitoring and Assessment. ( DOI 10.1007/s10661-017-6209-7189 (10) 490 (SCIE, IF. 1,687), 2017, Tập: 189, Trang: 490.
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyen Hong Son. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG LIPID CỦA CHỦNG TẢO SILIC NƯỚC MẶN CHAETOCEROS ChTA, Tạp chí Công nghệ Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, .
Hang T.L. Pham, Nguyễn Thị Thu Liên, Tuan A. Duong, Dung T.T. Bui, Que T. Doan, Ha T.T. Nguyen, Sabine Mundt. Diversity and bioactivities of nostocacean cyanobacteria isolated from paddy soil in Vietnam, Systematic and Applied Microbiology, 2017, Số: 40, Trang: 470-481.
Lê Thị Khánh Hạ, Trương Thị Hồng Hải. Phân tích di truyền một số tính trạng nông sinh học của quần thể mướp hương F2 tạo từ tổ hợp lai B29xB9, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 312, Trang: 39-47.
Trần Thị Xuân PhươngTrương Thị Hồng HảiTrần Thị Triêu HàTrần Thị Phương Nhung. Hiệu quả của mô hình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Trang: 19-26.
Trương Thị Hồng Hải, trần viết thắng, Phan Thị Phương NhiTrần Đăng Hòa. FIELD EVALUATION OF RICE LINES FROM IRRI AGAINST BACTERIAL LEAF BLIGHT IN THUA THIEN HUE – VIETNAM, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: No 3E, Trang: 21-29.
Trương Thị Hồng Hải, Phan Thu Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thể. Evaluation of Sponge Gourd (Luffa cylindrical L.) Inbred Lines for Growth Potential and Fruit Quality in Thua Thien Hue Province, Central Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Trang: 10-16.
Nguyễn Thị Diệu Thể, Đỗ Thị An, Trương Thị Hồng Hải. Field Evaluation on Agronomic Characteristics of Newly Introduced Bitter Gourd (Momordica charantia L.) Accessions in Thua Thien Hue Province, Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Trang: 17-23.
Nguyễn Thị Hoài Trâm, Nguyễn Thị Diệu Thể, Trương Thị Hồng Hải. Selection of Sesame Accessions (Sesamum indicum L.) in Thua Thien Hue Province, Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Trang: 24-31.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>