Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 242 Kết quả

Nguyễn Hoàng Diễm My, Ellen J. Van Loo, Pieter Rutsaert, Trần Hữu Tuấn, Wim Verbeke. Consumer valuation of quality rice attributes in a developing economy: evidence from a choice experiment in Vietnam, British Food Journal DOI: 10.1108/BFJ-05-2017-0277, 2018, .
Nguyễn Thị Bích NgọcThái Phan Vàng Anh. Thư viện Đại học Huế và những hoạt động phục vụ đổi mới giáo dục đại học, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên, Kỷ yếu hội thảo "Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện ( Khu vực miền trung)". - Đà nẵng: Bộ văn Hóa,Thể thao và Du lịch, 2018, Trang: 165-174.
Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình, Nguyễn Thị Thanh Nga. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN PHÂN BỐ LOÀI CÂY SẾN TRUNG (HOMALIUM CEYLANICUM (GARDNER) BENTH) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, Số: 6, Trang: 122-129.
Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.77), 2018, Tập: 735, Số: 25, Trang: 787-794.
Thanh-Dinh Nguyen, Nguyễn Đức Cường, Nguyen Van Hieu, MacLachlan. Mesoporous Cobalt Tungsten Oxide Heterostructured Nanotoroids for Gas Sensing, Advanced Materials Interfaces (SCI, IF2016 = 4.83), 2018, .
Pham Long Quang, Nguyễn Đức CườngTrần Thái HòaHoàng Thái Long, Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu. Simple post-synthesis of mesoporous p-type Co3O4 nanochains for enhanced H2S gas-sensing performance, Sensors and Actuators B (SCI, IF2016 = 5.66), 2018, .
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng SơnLê Mạnh Thạnh. A model of QoS differentiation burst assembly with padding for improving the performance of OBS networks, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.578, Q2), DOI: 10.3906/elk-1710-45, (Accepted), 2018, .
Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Lê Vũ Thị Thảo Nhi, Trần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚTKHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 29-39.
Phạm Việt Hùng,, Lại Xuân ThủyTrần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 125-137.
Dư Thanh HằngPhan Vũ HảiVũ Văn HảiLê Đức NgoanLê Minh Tuấn, Geoffrey Savage. Oxalate Content of Taro Leaves Grown in Central Vietnam, Foods, 2017, Tập: 6(1), Số: 1, Trang: 1021-2=1028.
Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>