Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 242 Kết quả

Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn. A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.766, Q2), DOI: 10.3906/elk-1608-290, 2017, Tập: 25, Số: 5, Trang: 3970-3982.
Quản Bá Chính. Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại "Dựa trên vấn đề" trong giảng dạy đại học, Kỷ yếu Hội thảo: Công đoàn với đổi mới sáng tạo trong dạy và học, 2017, Trang: 27 - 33.
Lê Văn Hoài. Nghiên cứu phát triển Du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học-Giải pháp phát triển Du lịch Hà Tĩnh, 2017, Trang: 118-125.
Lê Văn Hoài. Phong Nha-Kẻ Bàng và những giá trị vĩnh hằng, Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2017, Số: 5, Trang: 32-33.
Lê Thị Thanh XuânLê Thị Kim Liên. Đánh giá của du khách về du lịch lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát tại Thánh Tích Tượng Phật Đài, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dư­ơng), 2017, Số: 491, Trang: 17-19.
Hoàng Thị Anh Thư, Dương Bá Vũ Thi. Nghiên cứu tác động của quảng cáo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 2017, Số: tháng 03-04, Trang: 62-68.
Hoàng Thị Anh Thư. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Huế, Chuyên san Kinh tế- Luật và Quản lý thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, 2017, Tập: 20, Số: Q3/2017, .
Nguyễn, Nguyễn Thị Minh Nghĩa. Nghiên cứu tình hình sử dụng hệ thống thông tin marketing trong kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 117, Số: 8, Trang: 68-72.
Nguyễn Tiến DũngNguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hóa tâm linh, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 7, Số: 2, Trang: 121-128.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>