Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 269 Kết quả

Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.13), 2018, Tập: 735, Số: 25, Trang: 787-794.
Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Lê Vũ Thị Thảo Nhi, Trần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚTKHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 29-39.
Phạm Việt Hùng,, Lại Xuân ThủyTrần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 125-137.
Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn. A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.766, Q2), DOI: 10.3906/elk-1608-290, 2017, Tập: 25, Số: 5, Trang: 3970-3982.
Nguyễn Mậu Hân, Võ Hoàng Liên Minh, Lê Văn Hòa, Lương Thái Ngọc. Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Đại học Khoa học - Đại học Huế), 2017, Tập: 9, Số: 1, Trang: 25-38.
Quản Bá Chính. Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại "Dựa trên vấn đề" trong giảng dạy đại học, Kỷ yếu Hội thảo: Công đoàn với đổi mới sáng tạo trong dạy và học, 2017, Trang: 27 - 33.
Quản Bá Chính, Lê Văn Hoài,  Lê Văn Hoài. Khoa Du lịch - Đại học Huế: 10 năm xây dựng và phát triển, Tập san Đại học Huế, 2017, Trang: 49 - 51.
Châu Thị Minh NgọcĐàm Lê Tân Anh. Nghiên cứu sự ủng hộ của người dân địa phương đối với sự phát triển du lịch tại thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 2017, Tập: 126, Số: 5D (2017), Trang: 139 - 157.
Châu Thị Minh NgọcĐàm Lê Tân Anh. Nghiên cứu sự ủng hộ của người dân địa phương đối với sự phát triển du lịch tại thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 2017, Tập: 126, Số: 5D (2017), Trang: 139 - 157.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>