Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 234 Kết quả

Nguyễn Hoàng Diễm My, Ellen J. Van Loo, Pieter Rutsaert, Trần Hữu Tuấn, Wim Verbeke. Consumer valuation of quality rice attributes in a developing economy: evidence from a choice experiment in Vietnam, British Food Journal DOI: 10.1108/BFJ-05-2017-0277, 2018, .
Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.13), 2018, Tập: 735, Số: 25, Trang: 787-794.
Thanh-Dinh Nguyen, Nguyễn Đức Cường, Nguyen Van Hieu, MacLachlan. Mesoporous Cobalt Tungsten Oxide Heterostructured Nanotoroids for Gas Sensing, Advanced Materials Interfaces (SCI, IF2016 = 4.27), 2018, .
Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Lê Vũ Thị Thảo Nhi, Trần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚTKHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 29-39.
Phạm Việt Hùng,, Lại Xuân ThủyTrần Hữu Tuấn. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 125-137.
Dư Thanh HằngPhan Vũ HảiVũ Văn HảiLê Đức NgoanLê Minh Tuấn, Geoffrey Savage. Oxalate Content of Taro Leaves Grown in Central Vietnam, Foods, 2017, Tập: 6(1), Số: 1, Trang: 1021-2=1028.
Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
Bùi Nguyên Hãn, , Lê Thị Kim Oanh. Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết Cố Đô của Yasunari Kawabata., Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (Viện thông tin khoa học xã hội), 2017, Số: 419, Trang: 52-57.
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn. A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.766, Q2), DOI: 10.3906/elk-1608-290, 2017, Tập: 25, Số: 5, Trang: 3970-3982.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>