Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 5 Kết quả

Trần Bình Tuyên. Lớp từ ngữ giữ chức năng định danh, xưng hô trong hồi ký Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của Phạm Khắc Hòe, Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế, 2011, Tập: 3, Số: 1 (17), Trang: 72-79.
Trần Bình Tuyên. Đề Kinh nghiệm trong hồi ký Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của Phạm Khắc Hòe, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế, 2008, Tập: 3, Số: 2, Trang: 100-107.
Hoàng Đức Khoa. Đặc điểm thơ văn Phan Bội Châu thời kì sau 1925, Tập san Khoa học trường Đại học Sư phạm Huế., 2003, .
Hoàng Đức Khoa. Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945, Tập san Khoa học trường Đại học Sư phạm Huế., 1999, .
<< Đầu --- 1 --- Cuối >>