Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 32 Kết quả

Lê ChuyểnHoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng, Huỳnh Đình Chiến, Lê T. Hải. Nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp và homocysteine máu theo thể tai biến mạch máu não, Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế), 2006, Số: 536, Trang: 316-323.
Lê ChuyểnHoàng KhánhHuỳnh Đình Chiến, Nguyễn Đức Hoàng, Lê T. Hải. Nghiên cứu nồng độ homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân nhồi máu não cấp, Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế), 2006, Số: 536, Trang: 267-273.
Lê ChuyểnHoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng, Lê T. Hải, Huỳnh Đình Chiến. Nghiên cứu homocysteine máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não, Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế), 2006, Số: 548, Trang: 435-443.
Lê ChuyểnHoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng, Huỳnh Đình Chiến, Lê T. Hải. Nghiên cứu nồng độ homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân tai biến mạch máu não có tăng huyết áp, Tạp chí Tim mạch học (Hội Tim mạch học Việt Nam), 2005, Số: 41, Trang: 500-507.
Huỳnh Đình Chiến. HIV Infection and Sexual Education in Vietnam: A Brief Report, Proceeding of the First Asian Congress on Sexual Education - Beijing, 2001, .
Huỳnh Đình Chiến. Các isotyp của kháng thể chống kháng nguyên nhân chiết xuất (ENA) trên bệnh nhân hội chứng Sjogren tiên phát, Nghiên cứu và Thông tin Y học trường Đại học Y khoa - Đại học Huế, 1997, Số: 1, Trang: 41-50.
Huỳnh Đình Chiến. Khảo sát tự kháng thể trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống bằng kỹ thuật immunoblotting, Nghiên cứu và Thông tin Y học trường Đại học Y khoa - Đại học Huế, 1995, Số: 2, Trang: 5-10.
Huỳnh Đình Chiến. Điều tra tổng quát tình hình đời sống, dinh dưỡng của người dân xã A-Bung, Hướng Hóa, Quảng Trị, Nghiên cứu và Thông tin Y học trường Đại học Y khoa - Đại học Huế, 1995, Số: 2, Trang: 11-17 .
<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>