Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 6277 Kết quả

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI), 2017. DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017, .
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
Hoàng Đình Trung. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Hoàng Đình Trung. Đa dạng thành phần loài côn trùng nước (Bộ phù du - Ephemeroptera, bộ Cánh lông - Trichoptera và bộ Cánh úp - Plecoptera) ở khe Ta Lu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Võ Viết Minh NhậtLê Văn HòaNguyễn Hoàng Sơn. A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes, Accepted in Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE, IF=0.75, Q2), 2017, .
Bùi Thị Tân. Dấu ấn Nguyễn Cư Trinh với sự phát triển kinh tế vùng Tây Nam Bộ thế kỷ XVIII, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học: Nguyễn Cư Trinh (1716-1767), Quê hương, sự nghiệp và thời đại, 2016, Trang: 20- 27.
Bùi Thị Tân. Vài nét về giao thông vận tải trên vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII- XVIII, Huế Xưa & Nay, 2016, Tập: 7-8/2016, Số: 136, Trang: 94- 100.
Bùi Thị Tân. Thị tứ và làng buôn ở vùng Thuận Quảng thế kỷ XVIII, Tạp chí Huế Xưa & Nay, 2016, Số: 137 (9-10/2016), Trang: 3-13.
Bùi Thị Tân. Khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới thời chúa Nguyễn, Hội thảo khoa học: Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử, tháng 12 năm 2016, 2016, Trang: 34- 42.
Cao Đăng Nguyên, Nguễn Đức Phước, Phan Tiến Dũng. Nghiên cứu sự tích lũy protein và lectin trong đậu ngự (Phseolus lunatus L) trồng trên vùng đất gò đồi và bãi bồi ven sông, Tạp chí khoa học (Đại học Khoa học, Đại học Huế), 2016, Tập: 4, Số: 1, Trang: 83-94.
Đỗ Bang. Về cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế, Huê Xưa&nay, ISSN: 1859-2163, 2016, Số: số 132, Trang: tr. 3-8,.
Đỗ Bang. Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Quê hương, thời đại và sự nghiệp, Huế Xưa&nay, ISSN: 1859-2163, 2016, Số: số 134, Trang: tr. 3-11,.
Đỗ Bang. Danh nhân Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Tầm vóc của thời đại, Tạp chí Huế xưa&nay,ISSN: 1859-2163, 2016, Số: 133, Trang: 3-12.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>