Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 6420 Kết quả

Hà Văn HànhTrương Đình TrọngNguyễn Quang ViệtTrần Ánh Hằng. Phân tích biến động độ phì đất dưới một số thảm rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: 1, Trang: 189-201.
Hoàng Thị Kim Hồng, Trần Nguyễn Ngọc Anh. Nhân giống cây nha đam (Aloe barbadensis) bằng phương pháp nuôi cấy mô, Tạp chí khoa học và công nghệ, trường Đại học khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: 1, Trang: 125-140.
Hoàng Tất Thắng. Nhận thức về báo chí truyền thông và văn hóa truyền thông trong thời kì đổi mới và hội nhập, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập" Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 13-23.
Hoàng Tất Thắng. Đặc điểm hệ thống địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển Bình Trị Thiên từ góc nhìn địa lí và lịch sử., Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học tại Hà Nội, 2017, Tập: Tiểu ban 3, Số: ngày 22/4/2017, .
Hoàng Đình TrungLê Trọng Sơn, Mai Phú Quý. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 329 - 336.
Ngô Anh. Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở thành phố Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Sinh học Trường Đại học khoa học Huế, 2017, Trang: 1 - 10.
Ngô Anh, Võ Bá Định . Đa dạng giá trị tài nguyên nấm lớn ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học khoa Sinh học trường Đại học Khoa học Huế, 2017, Trang: 21 - 28.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hoá tâm linh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Số: số 2, .
Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Biểu tượng - Khởi sinh của văn hoá, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2017, Số: 1, Trang: 13-20.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Những vấn đề có tính quy luật trong sự vận động và phát triển của văn hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Tập: 8, Số: 2, Trang: 221-229.
Nguyễn Văn CanhHoàng Hoa ThámNguyễn Đình Tiến. Động đất ở Đakrông, Quảng Trị và ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng, khu dân cư, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: Huees81/03/2017, Trang: 179- 187.
Le Huu Trinh, Trần Thái Hòa, Nguyen Van Hieu, Nguyễn Đức Cường. Facile synthesis of ultrafine Gd2O3 nanoparticles by polyol-microwave method, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2015 = 1.49), 2017, .
Trịnh Thị Định. Quan hệ chính tri - ngoại giao giữa Australia và Indonesia (1950-2016), Nghiên cứu Đông Nam Á, 2017, Tập: 203, Số: 02/2017, Trang: 3-10.
Hoàng Thanh Tùng, Trương Thị Bích Phượng. Vi thủy canh (Microponic) – Phương pháp nhân giống hiệu quả cây hoa cúc trắng (Chrysanthemum morifolium)., Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: 1, Trang: 165-178.
Võ Văn PhúNguyễn Duy Thuận. Cấu trúc thành phần loài Động vật có xương sống ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí nghiên cứu và phát triển (Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế), 2017, Tập: 135, Số: 1, Trang: 123-133.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>