Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 7089 Kết quả

Nguyễn Quang TuấnHà Văn HànhĐỗ Quang ThiênĐỗ Thị Việt HươngHồ Trung Thành. Hoạt động xói lở và bồi lấp vùng cửa sông ven biển tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2016, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018, Tập: 1, Trang: 243-257.
Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Hoàng Thị Sinh HươngĐỗ Quang Thiên, Trần Ngọc Tin. Effects of multi-directional cyclic shear on the secondary consolidation of saturated clay, Eleventh U.S. Conference on Earthquake Engineering - 11NCEE, 2018, Số: 987, Trang: 987/1-11.
Hoàng Ngô Tự DoĐỗ Quang Thiên, Đặng Quốc Tiến (Cục, Đặng Quốc Tiến (Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản miền Trung). Các giai đoạn thay đổi mực nước biển trong kỷ Đệ tứ và qui luật chu kỳ trầm tích tại đồng bằng ven biển Quảng Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2018, Số: 1-2018, Trang: 17-19.
Nguyễn Quang TuấnHà Văn HànhĐỗ Quang ThiênĐỗ Thị Việt HươngHồ Trung Thành. Hoạt động xói lở và bồi lấp vùng cửa sông ven biển tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2016, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018, Tập: 1, Trang: 243-257.
Hoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu Thủy. Determine the effect of drought stress on the growth and development ability of Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant), Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 30.
Hoàng Thị Kim Hồng. Rapid producing the in vitro plants (Aloe barbadesis Miller) by tissue culture, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 33.
Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim Hồng. HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Số: 35, .
Trương Thị Bích PhượngHoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Sương, Nguyễn Thị Duy Khoa, Nguyễn Đức Tuấn. Using microponic system in micropropagation of Ice plant, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 17.
Hoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu ThủyTrương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Khánh Vy, Phạm Thị Hồng Trang. Phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ nốt sần của rễ cây Medicago truncatula, Tạp chí Công nghệ Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2018, Tập: Đã đăng, .
Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim HồngHoàng Xuân Thảo. Khảo sát tình hình sản xuất và dư lượng nitrate trong cây rau muống nước ở phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt nam, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 3, 2018, Trang: 321-328.
Hoàng Tất Thắng. Xu hướng đô thị hóa qua cấu tạo hệ thống địa danh hành chính thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển", 2018, Tập: Trường ĐH Quảng Nam, Trang: 490-498.
Nguyễn Thành. Đặc điểm tiểu thuyết tư liệu lịch sử và phương thức trần thuật trong tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học, Đại học Huế., 2018, Số: 7, Trang: 6-12.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Văn hoá tâm linh - Một thành tố của văn hoá dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 1, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>