Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 6651 Kết quả

Hoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu Thủy. Determine the effect of drought stress on the growth and development ability of Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant), Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 30.
Hoàng Thị Kim Hồng. Rapid producing the in vitro plants (Aloe barbadesis Miller) by tissue culture, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 33.
Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim Hồng. HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Số: 35, .
Trương Thị Bích PhượngHoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Sương, Nguyễn Thị Duy Khoa, Nguyễn Đức Tuấn. Using microponic system in micropropagation of Ice plant, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 17.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Văn hoá tâm linh - Một thành tố của văn hoá dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 1, .
Bùi Quang Thành, Tôn Nữ Cẩm Sương, Dương Trọng Anh, Trần Thái Hòa. Size-dependent magnetic responsiveness of magnetite nanoparticles synthesised by co-precipitation and solvothermal methods, Journal of Science: Advanced Materials and Devices (ISSN: 2468-2284) https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2017.11.002, 2018, .
Dương Văn Hậu, Châu Thể Liễu Trang, Đặng Thị Thanh Nhàn, Frankie Vanterpool, Manuel Salmeron-Sa ́ nchez, Erlantz Lizundia, Trần Thái Hòa, Nguyễn Viết Long, Nguyễn Thanh Định. Biocompatible Chitosan-Functionalized Upconverting Nanocomposites, ACS Omega, 2018, Số: 3, Trang: 86-95.
Lê Trung Hiếu, Huynh Thi Ngoc Diep, Le Hoang Duy, Phạm Cẩm Nam, Nguyen Minh Nhung, Lê Lâm SơnTrần Thị Văn Thi. Relationship between phenolic content and Antioxidant capacity in seven traditional medicinal plants, Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018, Tập: 05, Số: 3, Trang: 1383 - 1391.
Dương Văn Hậu, Châu Thể Liễu Trang, Đặng Thị Thanh NhànNguyễn văn ĐứcLê Lâm Sơn, Hồ Sĩ Thắng, Vũ Phi Tuyến, Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thanh Định. Self-aggregation of water-dispersible nanocollagen helices, Biomaterial Science, 2018, Số: 6, Trang: 651-660.
Trương Thị Bích PhượngHoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Sương, Nguyễn Thị Duy Khoa, Nguyễn Đức Tuấn. Using microponic system in micropropagation of Ice plant, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 17.
Võ Thanh Tú, Lương Thái Ngọc. VRA-AODV: Routing Protocol Detects Blackhole and Grayhole Attacks in Mobile Ad hoc Network, Journal of Computers, 2018, Tập: 13, Số: 2, Trang: 222-235.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú. Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 13-26.
Lê Anh Tuấn, Vũ Ngọc Phát. Existence of Solutions and Finite-Time Stability for Nonlinear Singular Discrete-Time Neural Networks, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, DOI: https://doi.org/10.1007/s40840-018-0608-y, 2018, .
Khổng Thị Thu Thảo, Nguyễn Đức Nhật Quang, Lê Văn Thanh Vũ. Thiết kế bộ lọc số FIR trên công cụ DSP Builder, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Khoa Học, Đại học Huế), 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 61-70.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>