Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 66 Kết quả

Nguyễn Quang LinhTrần Vinh Phương, Lê Như Phương, Hoàng Thị Vân Anh. Biological Features and Distribution of Giant Trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Vietnam., Journal of Environmental Review and Crtical, 2016, Tập: , Tập 5 (2015), Số: 5, Trang: 540-553.
Trần Vinh PhươngNguyễn Quang Linh, Hoàng Thị Vân Anh, Lê Thị Như Phương. Biological Features and Distribution of Giant Trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang - Cau Hai Lagoon systems, Viet Nam, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2015, Tập: 5, Số: Special Issue, Trang: 548-560.
Kiều Thị HuyềnNguyễn Văn KhanhTrần Nguyên Ngọc. Phân tích hiệu quả kinh tế và các nhân tố tác động lên lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú xen ghép với cá (có Đối, cá Kình, cá Dìa) tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2015, Số: 4/2015, Trang: 167 - 174.
Ngô Hữu ToànNguyễn Văn Khanh. Ảnh hưởng của nồng độ muối đến tốc độ sinh trưởng của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus Bloch, 1792)., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2014, Số: 4/2014, Trang: 137-143.
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>