Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 82 Kết quả

Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Đức Phước, Võ Văn Tư. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ TÍNH TRẠNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH TẠI HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 127, Số: 3A, Trang: 19-36.
Nguyễn Văn KhanhNguyễn Thị DiễmLê Thị Tuyết NhânPhan Văn CưTrần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản. The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, Số: 2017, Trang: 60-67.
Kiều Thị HuyềnTrần Vinh PhươngNguyễn Quang Linh, Phan Thị Lệ Anh. Biological resources for Development of Aquaculture in Thi Nai Lagoon, Vietnam, Journal of Agriculture Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Số: doi:10.17265/2161-62, Trang: 98-106.
Trần Vinh PhươngPhạm Thị Hải YếnVõ ĐiềuNguyễn Văn Huy, Phan Thi Thu Hồng. SOME CHARACTERISTICS OF GROWTH PERPORMANCE, NUTRITION AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF ASIATIC HARD CLAM Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) DISTRIBUTION IN TAM GIANG LAGOON - THUA THIEN HUE PROVINCE, "2017 International symposium on Applied Biotechnology:Transfer from Laboratory to Industry", Institute of Biotechnologoly, Hue University (Hội thảo Quốc tế, 2017), 2017, Trang: 29.
Trần Vinh PhươngNguyễn Văn KhanhLê Thị Tuyết NhânPhạm Thị Hải YếnKiều Thị HuyềnVõ Đức Nghĩa. THE EFFECT OF NUTRIENT MEDIUM, INITIAL DENSITY ON THE GROWTH OF MICROALGAE Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica AND TRIAL BIOMASS DEVELOPMENT IN OUTDOOR CONDITIONS AT THUA THIEN HUE PROVINCE, "2017 International symposium on Applied Biotechnology:Transfer from Laboratory to Industry", Institute of Biotechnologoly, Hue University (Hội thảo Quốc tế, 2017), 2017, 2017, Trang: 41.
Nguyễn Văn KhanhNguyễn Thị DiễmLê Thị Tuyết NhânPhan Văn CưTrần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản. The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, Số: 2017, Trang: 60-67.
Trần Vinh PhươngNguyễn Văn KhanhLê Thị Tuyết NhânPhạm Thị Hải YếnKiều Thị HuyềnVõ Đức Nghĩa. THE EFFECT OF NUTRIENT MEDIUM, INITIAL DENSITY ON THE GROWTH OF MICROALGAE Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica AND TRIAL BIOMASS DEVELOPMENT IN OUTDOOR CONDITIONS AT THUA THIEN HUE PROVINCE, "2017 International symposium on Applied Biotechnology:Transfer from Laboratory to Industry", Institute of Biotechnologoly, Hue University (Hội thảo Quốc tế, 2017), 2017, 2017, Trang: 41.
Nguyễn Văn KhanhNguyễn Thị DiễmLê Thị Tuyết NhânPhan Văn CưTrần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản. The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, Số: 2017, Trang: 60-67.
Nguyễn Thị Hoài Trâm, Nguyễn Thị Diệu Thể, Trương Thị Hồng Hải. Selection of Sesame Accessions (Sesamum indicum L.) in Thua Thien Hue Province, Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017, Tập: 7, Trang: 24-31.
Nguyễn Quang LinhTrần Vinh Phương, Lê Như Phương, Hoàng Thị Vân Anh. Biological Features and Distribution of Giant Trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Vietnam., Journal of Environmental Review and Crtical, 2016, Tập: , Tập 5 (2015), Số: 5, Trang: 540-553.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 --- Cuối >>