Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 3691 Kết quả

Hồ Lê Quỳnh ChâuVõ Thị Minh TâmNguyễn Hữu Văn, Dương Công Lực, Trần Thị Thanh Thanh, Lê Thị An Na, Bùi Ngọc Phước, Phan Viết Phụng, Huỳnh Hưng. Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung proteaza và chất axit hóa đến khả năng sinh trưởng và tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng ở gà, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: kỳ 1-tháng 1/2017, Trang: 72-77.
Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hoài Phương, Đinh Văn DũngTrần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Nguyễn Xuân Bả. Năng suất và giá trị dinh dưỡng của một số giống cỏ trồng trên đất pha cát chủ động tưới tiêu tại Bình Định, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 129-137.
Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hoài Phương, Đinh Văn DũngTrần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Nguyễn Xuân Bả. Năng suất và giá trị dinh dưỡng của một số giống cỏ trồng trên đất pha cát chủ động tưới tiêu tại Bình Định, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 129-137.
Hồ Lê Quỳnh ChâuVõ Thị Minh TâmNguyễn Hữu Văn, Dương Công Lực, Trần Thị Thanh Thanh, Lê Thị An Na, Bùi Ngọc Phước, Phan Viết Phụng, Huỳnh Hưng. Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung proteaza và chất axit hóa đến khả năng sinh trưởng và tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng ở gà, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: kỳ 1-tháng 1/2017, Trang: 72-77.
Hồ Lê Quỳnh ChâuVõ Thị Minh TâmNguyễn Hữu Văn, Dương Công Lực, Trần Thị Thanh Thanh, Lê Thị An Na, Bùi Ngọc Phước, Phan Viết Phụng, Huỳnh Hưng. Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung proteaza và chất axit hóa đến khả năng sinh trưởng và tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng ở gà, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: kỳ 1-tháng 1/2017, Trang: 72-77.
Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hoài Phương, Đinh Văn DũngTrần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Nguyễn Xuân Bả. Năng suất và giá trị dinh dưỡng của một số giống cỏ trồng trên đất pha cát chủ động tưới tiêu tại Bình Định, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 129-137.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>