Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 3622 Kết quả

Trần Nam Thắng, Trần Thị Thu Hà (ĐH Lâm Nghiệp). Liên kết hoạt động REDD+/FLEGT và hiệu quả của hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 130-137.
Dương Viết Tình, Dương Viết Tân, Hoàng Huy Tuấn. Đánh giá hiệu quả giao đất lâm nghiệp cho đồng bào H’re trồng rừng ở huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Số: 5/2016, Trang: 53-59.
Hồ Việt Hoàng, Hồ Kiệt. Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2020, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2016, Tập: 295/2016, Số: 16/2016, Trang: 32-38.
Hồ Trung ThôngHồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Chí Cương. Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn axit amin trong các sản phẩm từ gạo khi sử dụng làm thức ăn nuôi gà, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: 13, Số: tháng 7/2016, Trang: 77-82.
Nguyễn Văn ChàoHồ Trung ThôngHồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Thị Thanh Tâm, Zhou Rui. Effects of Charcoal and Wood Vinegar Dietary Supplementation to Diarrhea Incidence and Faecal Hydrogen Sulfide Emissions in Pigs, International Journal of Scientific and Research Publications, 2016, Tập: 6, Số: 9, Trang: 707-713.
Lê Đình PhùngĐinh Văn DũngLê Đức NgoanNguyễn Hải QuânDương Thanh Hải. Hiện trạng và kịch bản phát thải khí mêtan từ hệ thống nuôi bò thịt thâm canh quy mô nông hộ ở Quảng Ngãi, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: 17, Trang: 58-66.
Đinh Văn DũngLê Đình PhùngLê Đức Ngoan, Timothy D. Searchinger. Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ hệ thống chăn nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ ở Quảng Ngãi, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Học viện NN Việt Nam), 2016, Tập: 14, Số: 5, Trang: 699-706.
Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Linh,, Lê Đình PhùngLê Đức NgoanNguyễn Thị Tường VyNguyễn Duy Thuận. Ước tính lượng khí Metan phát thải từ hệ thống nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ tại Quảng Nam,, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần 2. Nhà xb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, Trang: 940-946.
Đinh Văn DũngLê Đình PhùngNguyễn Thị Tường VyLê Đức Ngoan. Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ hệ thống nuôi bò thịt thâm canh quy mô nông hộ ở Quảng Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>