Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 2190 Kết quả

Anna Maria Posadino, Phù Thị Hoa, Annalisa Cossu, Roberta Giordo, Marco Fois, Dương Thị Bích Thuận, Antonio Piga, Salvatore Sotgia. Oxidative stress-induced Akt downregulation mediates green tea toxicity towards prostate cancer cells, Toxicology in Vitro, 2017, Tập: Volume 42, Trang: Pages 255-262.
Lê Phan Minh Triết, Doro MG, Casu G, Frogheri L, Persico I, Phan Thị Thuỳ Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Pirastru M, Mereu P, Cucca F, Masala B. Molecular Characterization of β-Thalassemia Mutations in Central Vietnam, Hemoglobin, 2017, Tập: 2, Số: 41, Trang: 96-99.
Anna Maria Posadino, Phù Thị Hoa, Annalisa Cossu, Roberta Giordo, Marco Fois, Dương Thị Bích Thuận, Antonio Piga, Salvatore Sotgia. Oxidative stress-induced Akt downregulation mediates green tea toxicity towards prostate cancer cells, Toxicology in Vitro, 2017, Tập: Volume 42, Trang: Pages 255-262.
Nguyễn Minh Hoa, Trần Hồng Nhung, Tô Thị Thảo, Lương Thị Thêu, Nguyễn Ái Việt. On the Concentration Dependence of Metallic Nano-Particles in Enhanced Forster Resonance Energy Transfer, Journal of Physics: Conference Series, 2017, Tập: 865, .
Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Thanh Hiền. Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết quả kết thúc thai kỳ ở các sản phụ song thai., Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 14, Số: 4, Trang: 28-37.
Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Vũ Quốc HuyNguyễn Thị Kim Anh. Viêm âm đạo do nấm Candida trong thai kỳ: các yếu tố ảnh hưởng và kết quả điều trị, Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 15, Số: 3, Trang: 94 - 99.
Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Vũ Quốc HuyNguyễn Thị Kim Anh. Viêm âm đạo do nấm Candida trong thai kỳ: các yếu tố ảnh hưởng và kết quả điều trị, Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 15, Số: 3, Trang: 94 - 99.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>