Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 2177 Kết quả

Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Thanh Hiền. Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết quả kết thúc thai kỳ ở các sản phụ song thai., Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 14, Số: 4, Trang: 28-37.
Nguyễn Đăng Giáng ChâuHoàng Minh QuangHoàng Thái Long. Study on chromatographic quantification of currently used pesticides in onion leaves, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 221 - 230.
Nguyễn Đình Phương Thảo, Cao Ngọc ThànhNguyễn Vũ Quốc Huy. Đánh giá hiệu quả của Estradiol trong điều trị rối loạn vận mạch và rối loạn tâm lý ở phụ nữ mãn kinh., Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2016, Tập: 14, Số: 3, Trang: 129 - 134.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênTrần Minh NgọcHồ Văn Minh Hải, Trần Ngọc Quang, Hoàng Trọng Sĩ, Trần Đại Lâm. Treatment of fluoride in well-water in Khanhhoa, Vietnam by aluminium hydroxide coated rice husk ash, Green Processing and Synthesis (SCIE, IF2015 = 1.291), 2016, Tập: 5, Số: 5, Trang: 479-489.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh Hải, Trần Ngọc Quang, Hoàng Trọng Sĩ, Nguyễn Trọng Liêm. A study on kinetic and thermodynamic adsorption of fluoride in aqueous solution onto aluminium hydroxide coated rice husk ash, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2016, Tập: 56, Số: 6, Trang: 737-747.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>