Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1149 Kết quả

Huỳnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Đình Hiên, Lê ĐìnhTrần Công Phong. Confined optical-phonon-assisted cyclotron resonance in quantum wells via two-photon absorption process, Superlattices and Microstructures, 2016, Số: 94, Trang: 51-59.
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Cao Bảo Quang, Nguyễn Thị HuệHoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu Liên. Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L), Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV - 2016 "Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn", 2016, Trang: 79.
Phạm Xuân Nui, Nguyễn Hồng Mỹ, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Văn Thi. Tổng hợp vật liệu MIL-101 chứa vonfram sử dụng để tách loại dibenzothiophen từ nhiên liệu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016, Tập: 5, Số: 1, Trang: 81-88.
Dương Thành Tâm, Phạm Xuân Nui, Nguyễn Quang Mẫn, Võ Thị Xuân, Trần Thị Văn Thi. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Al-MCM-41 từ nguồn khoáng bentonite, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016, Tập: 5, Số: 1, Trang: 124-129.
Lê Đình, Huỳnh Vinh Phúc, NGuyễn NGọc HIếu, Trần Công Phong. Nonlinear optical absorption in parabolic quantum well via two-photon absorption process, Optics Communications, 2015, Số: 335, Trang: 37-41.
Thủy Châu Tờ, Đỗ Thanh Tú, Nguyễn Ngọc Đài Trang, Nguyễn Văn Hợp. Classification and zoning of Thi Tinh river quality based on water quality index, Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2015, Tập: 53, Số: 3A, Trang: 121-126.
Trương Thị Bích PhượngNguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Nam Thắng. Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây xáo tam phân (Paramignya trimera), Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội), 2015, Tập: 36, Số: 31-40, .
Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thanh, Nguyễn Phạm Hùng. ĐỘNG ĐẤT VÀ ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC HƯỚNG HÓA – ĐAKRÔNG QUẢNG TRỊ, Đặc san Kho học và Công nghệ Quảng Trị, 2015, Số: 3, Trang: 28-33.
Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân NuiTrần Thị Văn Thi, Trầnh Than Tâm, Trần Thanh Tâm Toàn. Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxy hoá trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015, Tập: 4, Số: 4A, Trang: 159-166.
Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Nui, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi. Phản ứng oxy hoá p-xylen trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay cobalt, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015, Tập: 4, Trang: 4B.
Nguyên Nho Dũng, Trần Thị Văn ThiPhạm Xuân Nui, Tôn nữ Huyền Thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất mang mao quản trung bình đến phản ứng oxy hóa p-xylene trên hệ xúc tác chứa phức kim loại - base Schiff, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2015, Tập: 53, Số: 6e(1-2), Trang: 38-45.
Phạm Xuân Nui, Trần Đình Linh, Nguyễn Hải Hà, Mai Xuân Thắng, Trần Thị Văn Thi. Tổng hợp và đặc trưng xúc tác nano AgInS2 sử dụng làm chất xúc tác quang cho qua strình khử lưu huỳnh trong diessel, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015, Tập: 4, Số: 3, Trang: 46-54.
Phạm Xuân NuiTrần Thị Văn Thi. Chitosan/motmorillonite nanocomposite: synthesis and ít application for removing heavy metals from aqueous solution, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2015, Tập: 53, Số: 1B, Trang: 368-381.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>