Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1305 Kết quả

Thuy Chau To. Phân loại, phân vùng chất lượng nước và đánh giá tiềm năng sử dụng chất lượng nước sông Thị Tính dựa vào chỉ số chất lượng nước, Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ 1 – năm 2017, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 2017, .
Bui Hai Anh Son, Võ Quang Mai, Dang Xuan Du, Nguyễn Hải PhongNguyễn Đức CườngĐinh Quang Khiếu. Catalytic wet peroxide oxidation of phenol solution over Fe–Mn binary oxides diatomite composite, Journal of Porous Materials (SCI, IF2017 = 1.6), 2017, Tập: 24, Số: 3, Trang: 601-611.
Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc,, Phạm Xuân Nui. Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017, Tập: 5, Số: 3, Trang: 36-44.
PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2017, Số: 01 (191), Trang: 21-29.
PHAN THỊ ANH THƯ. Chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (ISSN:0866-7497), 2017, Số: 03 (491), Trang: 49-57.
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2017, Số: 02 (192), Trang: 10-18.
PHAN THỊ ANH THƯ. Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7314), 2017, Số: 02 (51), Trang: 33-41.
PHAN THỊ ANH THƯ. Những vấn đề đặt ra trong chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI và kinh nghiệm cho Việt Nam thời kỳ hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 219-230.
Trương Đình Huy, Nguyễn Thanh BìnhNgô Sỹ Ngọc. Modeling Multidimensional Data Cubes Based on MDA (Model-Driven Architecture), Proceedings of the 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2016, ISBN 978-3-319-38884-7, 2-3 May, 2016, Vienna, Austria, 2016, Trang: 85-97.
Thuy Chau To, Hồ Sỹ Thắng, Phạm Đình Dũ. Tổng hợp MnO2 có cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2016, Tập: 54, Số: 5e1,2, Trang: 22-26.
Lê Thị Huỳnh Như, Thuy Chau To, Nguyễn Thị Lợi. Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong một số loại rau quả ở thành phố Thủ Dầu Một, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, 2016, Tập: 6, Số: 25, Trang: 12-16.
Thuy Chau To, Lê Thị Huỳnh Như. Đánh giá sự ô nhiễm các chất dinh dưỡng trong nước sông Thị Tính chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, 2016, Tập: 3, Số: 28, Trang: 8-13.
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Cao Bảo Quang, Nguyễn Thị HuệHoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu Liên. Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L), Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV - 2016 "Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn", 2016, Trang: 79.
Phạm Xuân Nui, Nguyễn Hồng Mỹ, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Văn Thi. Tổng hợp vật liệu MIL-101 chứa vonfram sử dụng để tách loại dibenzothiophen từ nhiên liệu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016, Tập: 5, Số: 1, Trang: 81-88.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>