Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 670 Kết quả

Tôn Nữ Hải ÂuBùi Dũng Thể, Stijn Speelman. How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017, .
Nguyễn Hồ Phương ThảoPhạm Thị Thanh Xuân. Công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng qua điện thoại thông minh: xu hướng chính của thập kỉ mới, Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), 2017, Số: 15, Trang: 44-47.
Tôn Nữ Hải ÂuBùi Dũng Thể, Stijn Speelman. How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017, .
Tôn Nữ Hải Âu, Ludwig Lauwers, Stijn Speelman. Environmental efficiency of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th International Conference on Data Envelopment Analysis, Prague, Czech Repuplic., 2017, .
Tôn Nữ Hải Âu. Hiệu quả quy mô (Scale efficiency) của hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 3, Số: 5, .
Tôn Nữ Hải Âu. Hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị: Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng, Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế - Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2017, Tập: Tháng 9, Số: 04, .
Phạm Xuân HùngTrần Văn HòaTrương Tấn QuânPhan Thị Kim Tuyến. Success criteria of rural infrastructure development projects in Vietnam, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2017, .
Joël Blot, Ngô Thời Nhân. Lightenings of Assumptions for Pontryagin Principles in Infinite Horizon and Discrete Time, Journal of Optimization Theory and Applications, 2017, Tập: 172, Số: 2, Trang: 351–368.
Phạm Xuân HùngTrần Văn HòaTrương Tấn QuânPhan Thị Kim Tuyến. Success criteria of rural infrastructure development projects in Vietnam, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2017, .
Nguyễn Thị Lệ HươngNguyễn Tài Phúc. Chất lượng lao động du lịch Thừa Thiên Huế trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" NXB Hà Nội 4/2017., 2017, Tập: 2, Trang: 713-727.
Ngoc Kinh Pham, Hung Nguyen Duong, Tin Pham Quang, Hồ Thị Thuý Nga. Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audit Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam, Asian Journal of Finance & Accounting, 2017, Tập: 9, Số: 1, Trang: 429-447.
Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Janice Jones, Hoàng Trọng Hùng. Managing the re-entry process of returnee government scholars in an emerging transition economy - An embeddedness perspective, Australian Journal of Public Administration (tạp chí hạng A, nằm trong danh mục ISI/SSCI), 2017, Tập: DOI: 10.1111/1467-85, Số: forthcoming, .
Nguyễn Tài PhúcNguyễn Ngọc ChâuMai Chiếm Tuyến. Mức độ tham gia của người dân trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thảo Quốc tế "Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Trang: 183 - 194.
Nguyễn Thị Lệ HươngNguyễn Tài Phúc. Chất lượng lao động du lịch Thừa Thiên Huế trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" NXB Hà Nội 4/2017., 2017, Tập: 2, Trang: 713-727.
Nguyễn Ngọc ChâuNguyễn Quang PhụcLê Anh Quý. Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực Miền Trung,do Học viện Hành chính quốc gia KV Miền Trung tổ chức tại Huế, Việt Nam 28/2/2017. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>