Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 681 Kết quả

Nguyễn Hoàng Diễm My, Ellen J. Van Loo, Pieter Rutsaert, Trần Hữu Tuấn, Wim Verbeke. Consumer valuation of quality rice attributes in a developing economy: evidence from a choice experiment in Vietnam, British Food Journal DOI: 10.1108/BFJ-05-2017-0277, 2018, .
Hoàng Trọng Hùng, Sally Rao Hill, Vinh Nhat Lu, Susan Freeman. Drivers of service climate: An emerging-market perspective (A ranking in ABDC list, ISI/SSCI journal, IF: 2.6), JOURNAL OF SERVICES MARKETING (0887-6045), 2018, Tập: forthcoming, .
Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế tất yếu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 7(148)/2017, Trang: tr.50-54 và tr.62.
Tôn Nữ Hải ÂuBùi Dũng Thể, Stijn Speelman. How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017, .
Nguyễn Hồ Phương ThảoPhạm Thị Thanh Xuân. Công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng qua điện thoại thông minh: xu hướng chính của thập kỉ mới, Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), 2017, Số: 15, Trang: 44-47.
Tôn Nữ Hải ÂuBùi Dũng Thể, Stijn Speelman. How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017, .
Tôn Nữ Hải Âu, Ludwig Lauwers, Stijn Speelman. Environmental efficiency of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th International Conference on Data Envelopment Analysis, Prague, Czech Repuplic., 2017, .
Tôn Nữ Hải Âu. Hiệu quả quy mô (Scale efficiency) của hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 3, Số: 5, .
Tôn Nữ Hải Âu. Hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị: Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng, Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế - Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2017, Tập: Tháng 9, Số: 04, .
Phạm Xuân HùngTrần Văn HòaTrương Tấn QuânPhan Thị Kim Tuyến. Success criteria of rural infrastructure development projects in Vietnam, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2017, .
Joël Blot, Ngô Thời Nhân. Lightenings of Assumptions for Pontryagin Principles in Infinite Horizon and Discrete Time, Journal of Optimization Theory and Applications, 2017, Tập: 172, Số: 2, Trang: 351–368.
Phạm Xuân HùngTrần Văn HòaTrương Tấn QuânPhan Thị Kim Tuyến. Success criteria of rural infrastructure development projects in Vietnam, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>