Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 570 Kết quả

Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang;, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang Trực. Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017, Tập: 27, Số: 1, Trang: 60-77.
Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang;, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang Trực. Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017, Tập: 27, Số: 1, Trang: 60-77.
Nguyễn Quang Phục, A.C.M. (Guus) van Westen, and Annelies Zoomers. Compulsory land acquisition for urban expansion: Livelihood reconstruction after land loss in Hue’s peri-urban areas, Central Vietnam, International Development Planning Review (ISI/SSCI), 2017, Tập: 39, Số: 2, .
Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang;, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang Trực. Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017, Tập: 27, Số: 1, Trang: 60-77.
Nguyễn Xuân Khoát. Rèn luyện nâng cao năng lực đọc, viết và nói của người giảng viên ngành giáo dục chính trị, Sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, do trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức (nhiều tác giả); Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, 2017, Trang: 336-370.
Nguyễn Hồ Minh Trang. Thực thi chính sách tiền tệ Việt Nam trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, 2016, Tập: 01, Trang: 347-356.
Nguyễn Hồ Phương ThảoPhạm Thị Thanh Xuân. Các biện pháp góp phần hình thành thói quen thanh toán bằng thẻ qua POS, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ (Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam), 2016, Tập: 457, Số: 16, Trang: 30.
Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Jane Jones. Understanding Re-Expatriation Intentions among Overseas Returnees – An Emerging Economy Perspective., INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (0958-5192), 2016, Tập: 27, Số: 17, Trang: 1938-1966.
Hoàng Trọng HùngHồ Thị Thuý Nga. Reentry To Vietnam: Career Satisfaction Among Accounting Professional Returnees, Proceedings of The Economy of Vietnam in the Integration Period: Opportunities and Challenges, Hue University College of Economics, 2016, .
Hồ Thị Thuý Nga, Phạm Kim Ngọc, Đường Nguyễn Hưng, Phạm Quang Tín. The effects of audit firms characteristics on audit quality of listed companies in Vietnam, Proceedings of International conference on Accounting and Finance, Danang, Vietnam, 2016, .
Nguyễn Tài Phúc, Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc ChâuMai Chiếm Tuyến. Đánh giá công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), 2016, Số: 01, .
Hoàng Trọng HùngHồ Thị Thuý Nga. Reentry To Vietnam: Career Satisfaction Among Accounting Professional Returnees, Proceedings of The Economy of Vietnam in the Integration Period: Opportunities and Challenges, Hue University College of Economics, 2016, .
Trang P. Tran, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang TrựcHoàng Trọng Hùng. The extension of animosity model of foreign product purachase: Evidence from a young Vietnamsese market segment, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2016, Trang: 535-550.
Lê Quang Trực, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh. Marketing truyền miệng trong ngành kinh doanh khách sạn ở Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2016, .
Trang P. Tran, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang TrựcHoàng Trọng Hùng. The extension of animosity model of foreign product purachase: Evidence from a young Vietnamsese market segment, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2016, Trang: 535-550.
Nguyễn Quang Phục, Reinout Vos. Effects of urban growth on the land market and local livelihoods: A case study in the peri-urban village of Hue City, Central Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Huế và Nanhua University - Taiwan tổ chức, NXB. Hồng Đức, 2016, Tập: 2, .
Hồ Thắng, Nguyễn Văn ToànMai Chiếm Tuyến. Quy mô và chất lượng lao động tiểu thủ công nghiệp ở các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế và phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), 2016, Số: 224, Trang: 109 - 117.
Nguyen Trong Tin, Đào Duy MinhNguyễn Ngọc ChâuMai Chiếm Tuyến. Evaluating the role of credit for small and medium enterprises in Hue city, Thua Thien Hue province, Journal of Science (Hong Duc University), 2016, Tập: 7, Số: 2, Trang: 114 - 122.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>