Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 533 Kết quả

Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt. Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) vào việc xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 1: Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 22-31.
Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú. Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 450-463.
Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt . Hiện trạng và một số tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 464-474.
Nguyễn Huy AnhLÊ VĂN THĂNG. Quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện - cơ sở lý luận và ứng dụng, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN 1859-1388, Tập 111, số 12, trang, 2015, Tập: 111, Số: 12, .
LÊ VĂN THĂNG, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Huy Anh. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thành phố đông hà, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN 1859-1388., 2015, Tập: 111, Số: 12, .
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Huy AnhTrần Quang LộcNguyễn Đăng Hải. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hói Ông Thơ dưới tác động của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN 1859-1388, 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 55-60.
Hồ Thị Ngọc HiếuLÊ VĂN THĂNGLê Quang Cảnh. Xác định các trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp ưu tiên thực hiện, Tạp chí Khoa học Đại học Huế- Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 69-78.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyHỒ NGỌC ANH TUẤN. Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Bộ Tài Nguyên và Môi trường), 2015, Tập: ISSN 0866-8744, Số: 659, Trang: 1-7.
Trần Quang LộcNguyễn Đăng HảiTrần Đặng Bảo ThuyênNguyễn Thị Cẩm Yến. Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên, Tạp chí Khoa học, Đại học An Giang Phần Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, 2015, Tập: 8, Số: 4, Trang: 79-88.
Lê Quang CảnhHồ Thị Ngọc Hiếu. Phân tích kết quả đạt được của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên và đề xuất cập nhật, Tạp chí Khoa học- Đại học Huế; Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 29-38.
Hồ Thị Ngọc HiếuLÊ VĂN THĂNGLê Quang Cảnh. Xác định các trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp ưu tiên thực hiện, Tạp chí Khoa học Đại học Huế- Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 69-78.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>