Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 493 Kết quả

Nguyễn Thị Cẩm YếnTrần Đặng Bảo Thuyên. Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội, 2017, .
Đặng Văn Bào, LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Liên kết giữa Tây nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 120, Số: 6, Trang: 25 - 39.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Tiếp cận nghiên cứu xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam., Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017: An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, 2017, Trang: 302-311.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 1345- 1351.
Nguyễn Thị Cẩm YếnTrần Đặng Bảo Thuyên. Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội, 2017, .
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Đặng Văn Bào, LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Liên kết giữa Tây nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 120, Số: 6, Trang: 25 - 39.
Trần Ngọc TuấnLÊ VĂN THĂNGĐường Văn Hiếu, Lê Quang Long. Characteristics of household solid waste in Hue city, Vietnam Journal of Science and Technology, 2017, Tập: 55, Số: 4C, Trang: 168-173.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Tiếp cận nghiên cứu xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam., Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017: An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, 2017, Trang: 302-311.
LÊ VĂN THĂNG, Trần Thị Kim Khánh, Nguyễn Đình Huy, Trần Thị Kim Khánh, Nguyễn Đình Huy . Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. , số chuyên đề III. 2017. Hà Nội. Trang 49-54., Tạp chí Môi trường, 2017, Số: Chuyên đề III.2017, Trang: 49-54.
LÊ VĂN THĂNG, Lương Thị Vân, Nguyễn Đình Huy . Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 2017, Số: Số đặc biệt, Trang: 105-115.
Trần Quang LộcNguyễn Đăng HảiNguyễn Quang HưngTrần Thị TúTrần Đặng Bảo Thuyên. Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các tải trọng hữu cơ khác nhau, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, ISSN: 0866- 8086, 2016, Tập: 12, Số: 4, Trang: 47-57.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>