Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 498 Kết quả

LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy, La Nữ Ánh Vân. Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018, Tập: Quyển 1, Trang: 471-477.
LÊ VĂN THĂNGPhan Anh Hằng. Định hướng phân vùng chức năng môi trường vùng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018, Tập: Quyển 1, Trang: 33-41.
Trần Ngọc TuấnLÊ VĂN THĂNG. Phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở Thành phố Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018, Tập: Quyển 1, Trang: 225-234.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy, La Nữ Ánh Vân. Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018, Tập: Quyển 1, Trang: 471-477.
LÊ VĂN THĂNG, Lê Đàm Nguyên Vũ, Nguyễn Văn Nam. Ảnh hưởng lên môi trường của việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 ở Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018, Tập: Quyển 2, Trang: 557-564.
Nguyễn Thị Cẩm YếnTrần Đặng Bảo Thuyên. Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội, 2017, .
Đặng Văn Bào, LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Liên kết giữa Tây nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 120, Số: 6, Trang: 25 - 39.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Tiếp cận nghiên cứu xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam., Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017: An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, 2017, Trang: 302-311.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 1345- 1351.
Nguyễn Thị Cẩm YếnTrần Đặng Bảo Thuyên. Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội, 2017, .
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Đặng Văn Bào, LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Liên kết giữa Tây nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 120, Số: 6, Trang: 25 - 39.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>