Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1908 Kết quả

Biền Văn Minh. TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO DẠY HỌC MÔN VI SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Kỷ yếu HNKH cán bộ trẻ lần thứ III NCKH và GD Sinh học, 2017, Trang: 51-55.
Trần Trung Trực, Nguyễn Quang Tuấn. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ HƯỚNG CẢI TẠO SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 7A, .
Nguyễn Văn CanhHoàng Hoa ThámNguyễn Đình Tiến. Động đất ở Đakrông, Quảng Trị và ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng, khu dân cư, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: Huees81/03/2017, Trang: 179- 187.
Nguyễn Văn Minh, Yuzuru Hamada. Age-related changes of sulcal imprints on the endocranium in the Japanese macaque (Macaca fuscata), American Journal of Physical Anthropology (ISI, SCI, IF=2.402, Q1), DOI: 10.1002/ajpa.23205, 2017, Số: in press, Trang: 1-10.
Hoàng Đình Trung. Đa dạng thành phần loài côn trùng nước (Bộ phù du - Ephemeroptera, bộ Cánh lông - Trichoptera và bộ Cánh úp - Plecoptera) ở khe Ta Lu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Hoàng Đình TrungLê Trọng Sơn, Mai Phú Quý. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 329 - 336.
Trần Phương Hà, Nguyễn Quang Tuấn. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 121, Số: 7A, .
Nguyễn Đình HuyLÊ VĂN THĂNG. Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái - Cơ sở lý luận và ứng dụng, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 - Quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016, Trang: 74 - 82.
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình Huy. Nghiên cứu cách tiếp cận trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của các cảnh quan do biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 - Quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016, Trang: 21 - 28.
Ngô Văn Tứ, Nguyễn Thanh Bích Châu. Phân tích hàm lượng vitamin A trong một số loại trứng gia cầm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2016, Tập: 117, Số: 03, .
Lê Văn ThuyếtLương Thị Minh Thủy. SOME RESULTS RELATED TO THE NILPOTENT MODULES, Tạp chí khoa học Trường đại học Sư Phạm Huế, 2016, .
Nguyễn Thị Xuân Hoài, Trương Minh Đức. Nonclassical properties and teleportation in the two-mode photon-added displaced squeezed states (SCI), Int. J. Mod. Phys. B, 2016, Tập: 30, Số: 7, Trang: 1650032-1650048.
Trương Minh Đức, Đặng Hữu Định, Trần Quang Đạt. Even and Odd Charge Coherent States: Higher-Order Nonclassical Properties and Generation Scheme (SCI), Int. J. Theor. Phys., 2016, Tập: 55, Số: 6, Trang: 3027-3040.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>