Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1996 Kết quả

Bùi Quang Thành, Tôn Nữ Cẩm Sương. Study of enhancing co-precipitation method in synthesis of magnetite nanoparticles with ultrasonic-based assistance, Hue University Journal of Science (ISSN: 1859-1388), 2017, Tập: 126, Số: 1C, .
Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao. Qui mô hộ gia đình và tình trạng hôn nhân dân số thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8, 2017, Tập: 1, Trang: 1193-1198.
Lê Năm, Nguyễn Thành Trà. Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ qui hoạch cây công nghiệp dài ngày huyện Sê, tỉnh GiaLai, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 7A, .
Thuy Chau To. Phân loại, phân vùng chất lượng nước và đánh giá tiềm năng sử dụng chất lượng nước sông Thị Tính dựa vào chỉ số chất lượng nước, Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ 1 – năm 2017, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 2017, .
Le Huu Trinh, Đinh Quang KhiếuTrần Thái HòaHoàng Thái LongDương Tuấn QuangNguyễn Đức Cường. A novel approach for synthesis of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanomaterials, Journal of Rare Earths (SCIE, IF2017 = 2.4), 2017, Tập: 35, Số: 7, Trang: 677-682.
H. R. MANGIO, M. S. MIRJAT, I. RAJPAR, M. A. TALPUR, S. A. JUNEJO, Đỗ Minh Cường. Effect of Reed Grasses Treated Grey Water and Normal Water on Growth and Yield of Maize Crop, Sindh University Research Journal (Science Series), Pakistan, 2017, Tập: 49, Số: 2, Trang: 271-278.
Lê Thị Kim Anh, М. П. Патапович1, Лэ Тхи Ким Ань1, И. Д. Пашковская2, Н. И. Нечипуренко2, Ж. И. Булойчик1, А. П.Зажогин1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕТАБОЛИЗМА МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК)МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ВОЛОС ПО ИХ ДЛИНЕ(Nghiên cứu sự chuyển động của các nguyên tố vĩ mô trong cơ thể bệnh nhân tai biến mạch máu não bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử theo chiều dài tóc.), Квантовая электроника: Материалы IX Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 18–21 нояб. 2013 (Điện tử-lượng tử: Hội nghi Khoa học kỹ thuật Ĩ, Minsk,18-21/11/2013, 2017, Trang: 252-253.
Đinh Thị Thu ThanhĐỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ái Luyến . Nghiên cứu thu nhận hợp chất exopolysaccarit (EPS) từ chủng Pediococcus acidilactic được tuyển chọn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3, Trang: 121-127.
Đỗ Thanh TiếnLê Văn Tuất, Đỗ Thị Thúy Hằng. Đánh giá khả năng ứng dụng đo liều nhiệt phát quang của gốm thủy tinh phốt phát pha tạp nguyên tố Terbium, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 117, Số: 3, Trang: 227-234.
Nguyễn Văn CanhHoàng Hoa ThámNguyễn Đình Tiến. Động đất khu vực Hướng Hóa - Đakrong, Quảng Trị, Giải pháp phòng tránh., Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 2017, Số: số 2/2017, Trang: 40-43.
Trần Thị Xuân Thùy, Chế Thị Cẩm Hà, Phan Thị Thạch Thảo, Ngô Khoa Quang. Điều chế vật liệu carbon nanô để nhuộm tế bào ung thư, Hội thảo “CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ” Lần 1, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương., 2017, .
Trần Thị Xuân Thùy, Phan Thị Thạch Thảo, Ngô Khoa QuangChế Thị Cẩm Hà. Chế tạo và khảo sát đặc tính nhuộm tế bào của dung dịch Carbon, Ký yếu hội nghị khoa học, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Huế, 2017, .
Biền Văn Minh. TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO DẠY HỌC MÔN VI SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Kỷ yếu HNKH cán bộ trẻ lần thứ III NCKH và GD Sinh học, 2017, Trang: 51-55.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>