Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1996 Kết quả

Bùi Thị Chính, Đỗ Văn Nhượng. Dẫn liệu bước đầu về Ốc cạn (Gastropoda) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học trẻ Trường ĐHSP Huế, 2017, .
Bùi Thị Chính, Đỗ Văn Nhượng. Dẫn liệu bước đầu về Ốc cạn (Gastropoda) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học trẻ Trường ĐHSP Huế, 2017, .
Bùi Thị Chính, Đỗ Văn Nhượng, Bùi Thị Chính, Đỗ Văn Nhượng. Dẫn liệu bước đầu về Ốc cạn (Gastropoda) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ, Trường ĐHSP Huế, 2017, Trang: 347 - 351.
Đỗ Thanh TiếnNguyễn Mạnh Sơn, Trần Thương Thiên, Nguyễn Thị Quy. Đặc trưng phát quang của vật liệu Ca2Al2SiO7 pha tạp ion đất hiếm., Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X – SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội, 2017, Tập: 2, Trang: 476-479.
Đỗ Thanh TiếnLê Văn Tuất. Khả năng ứng dụng đo liều bức xạ tử ngoại của gốm thủy tinh có hợp phần P2O5, CaO, Na2O, Al2O3 và Tb2O3., Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X – SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội. Tháng 10 năm 2017. http://vmrs.org.vn/danh-muc/241/Tuyen-tap-cac-bai-bao-Hoi-nghi-SPMS-2017---Quyen-1.htm, 2017, Tập: 1, Trang: 436-439.
Lê Văn TuấtĐỗ Thanh Tiến, Đinh Xuân Diễn. Đặc trưng phát quang của thủy tinh có hợp phần P2O5-CaO-MgO pha tạp ion đất hiếm., Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X – SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội. Tháng 10 năm 2017. http://vmrs.org.vn/danh-muc/241/Tuyen-tap-cac-bai-bao-Hoi-nghi-SPMS-2017---Quyen-1.htm, 2017, Tập: 1, Trang: 384-387.
Nguyễn Mạnh SơnĐỗ Thanh Tiến, Tạ Thị Sĩ, Phạm Như Ái. Huỳnh quang của vật liệu Sr2Al2SiO7 pha tạp ion đất hiếm Eu, Dy, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X – SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội, 2017, Tập: 1, Trang: 151-154.
Bùi Quang Thành, Tôn Nữ Cẩm Sương. Study of enhancing co-precipitation method in synthesis of magnetite nanoparticles with ultrasonic-based assistance, Hue University Journal of Science (ISSN: 1859-1388), 2017, Tập: 126, Số: 1C, Trang: 29-36.
Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao. Qui mô hộ gia đình và tình trạng hôn nhân dân số thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8, 2017, Tập: 1, Trang: 1193-1198.
Lê Năm, Nguyễn Thành Trà. Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ qui hoạch cây công nghiệp dài ngày huyện Sê, tỉnh GiaLai, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 7A, .
Thuy Chau To. Phân loại, phân vùng chất lượng nước và đánh giá tiềm năng sử dụng chất lượng nước sông Thị Tính dựa vào chỉ số chất lượng nước, Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ 1 – năm 2017, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 2017, .
Le Huu Trinh, Đinh Quang KhiếuTrần Thái HòaHoàng Thái LongDương Tuấn QuangNguyễn Đức Cường. A novel approach for synthesis of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanomaterials, Journal of Rare Earths (SCIE, IF2017 = 2.4), 2017, Tập: 35, Số: 7, Trang: 677-682.
H. R. MANGIO, M. S. MIRJAT, I. RAJPAR, M. A. TALPUR, S. A. JUNEJO, Đỗ Minh Cường. Effect of Reed Grasses Treated Grey Water and Normal Water on Growth and Yield of Maize Crop, Sindh University Research Journal (Science Series), Pakistan, 2017, Tập: 49, Số: 2, Trang: 271-278.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>