Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 1899 Kết quả

Hoàng Đình Trung. Đa dạng thành phần loài côn trùng nước (Bộ phù du - Ephemeroptera, bộ Cánh lông - Trichoptera và bộ Cánh úp - Plecoptera) ở khe Ta Lu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Hoàng Đình Trung. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Lê Văn ThuyếtLương Thị Minh Thủy. SOME RESULTS RELATED TO THE NILPOTENT MODULES, Tạp chí khoa học Trường đại học Sư Phạm Huế, 2016, .
Nguyễn Thị Xuân Hoài, Trương Minh Đức. Nonclassical properties and teleportation in the two-mode photon-added displaced squeezed states (SCI), Int. J. Mod. Phys. B, 2016, Tập: 30, Số: 7, Trang: 1650032-1650048.
Trương Minh Đức, Đặng Hữu Định, Trần Quang Đạt. Even and Odd Charge Coherent States: Higher-Order Nonclassical Properties and Generation Scheme (SCI), Int. J. Theor. Phys., 2016, Tập: 55, Số: 6, Trang: 3027-3040.
Xuân Hậu Phạm, Jason J. Jung, Khắc Hoai Nam Bùi, Nguyễn Tương Tri. User Timeline and Interest-based Collaborative Filtering on Social Network, Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE, 2015, .
Đỗ Thị Việt HươngNguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Diệu, Châu Thanh Phú, Trần Thị Thanh Tâm. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỆ THỐNG AO HỒ, HỘ THÀNH HÀO KINH THÀNH HUẾ TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015, Tập: 110, Số: 11, .
Nguyễn Thị Lệ HuyềnNguyễn Đình BảoLê Duy ĐạtHồ Trung Thành. Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt ở Phú Mậu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2015, Tập: 3, Số: 1, Trang: 149-161.
Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Thị Kim Triển, Trần Hiếu QuangTrần Thị Tú. Thăm dò ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng GA3 và α-NAA đến một số biện pháp nhân giống nhằm bảo tồn loài Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên, Báo cáo khoa học về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN: 978-604-913-408-1, 2015, Trang: 1475-1480.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>