Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 636 Kết quả

Đào Thị Vinh. Ý nghĩa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước giá trị lý luận và thực tiễn, 2018, .
Lê Thị Hồng Phương, Robbert Biesbroek, Arjen Wals . Barriers and enablers to climate change adaptation in hierarchical governance systems: the case of Vietnam, Journal of Environmental Policy & Planning, 2018, Tập: 20, Số: 04, Trang: 518-532.
Nguyễn Thị Bích NgọcThái Phan Vàng Anh. Thư viện Đại học Huế và những hoạt động phục vụ đổi mới giáo dục đại học, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên, Kỷ yếu hội thảo "Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện ( Khu vực miền trung)". - Đà nẵng: Bộ văn Hóa,Thể thao và Du lịch, 2018, Trang: 165-174.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Văn Cường, Phạm Tuấn Dũng. Thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - Đại học Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 6B,2017, Trang: 123-132.
Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế tất yếu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 7(148)/2017, Trang: tr.50-54 và tr.62.
Hoàng Thị Huế. Vietnamese Female Literature, an Approach from Post- Colonial Consciousness, International Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 2017, Tập: Volume 2 Issue 5, Số: Issue 5, .
Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Thanh Tùng (ĐH TDTT Đà Nẵng). Impact of physical exerciseon Vietnam Elderly mental health, International scientific conference Da Nang sport of university, 2017, Trang: 372-384.
Nguyễn Thế Tình. Research on the reality of health preservatinon exercising on Vietnamese elderly, International scientific conference Phycical Educatinon and Sports in the Period 0f Development and International integration, 2017, Trang: 331-334.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TDTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phát triển chương trình đào tạo đại học, tháng 2, 2017, Nha Trang, Việt Nam, 2017, Số: 209-213, .
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe nữ người cao tuổi, Tạp chí Khoa hoc Đào tạo và Huấn luyện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 2017, Tập: ISN 1859-4417, Số: 5/2017, Trang: 69-74.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Minh Khánh. So sánh mục tiêu và phân phối chương trình đào tạo giáo viên GDTC giữa Việt Nam và Trung Quốc, International conference Training and professional development for teachers, principal advisors and education lecturers, 2017, Trang: 549-558.
Nguyễn Xuân Khoát. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 11/2017, 2017, Trang: 257-265.
Nguyễn Xuân Khoát. V.I.Lênin với vấn đề quản lý nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 58-65.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 121-133.
Bùi Thị Thuận Ánh. Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 'Chính sách, pháp luật về Tái định cư từ lý thuyết đến thực tiễn", 2017, Trang: 213.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>