Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 520 Kết quả

Lê Đăng Bảo Châu. Nhận thức của sinh viên ngành Xã hội học-Trường Đại học Khoa học về cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập., Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2017, Trang: 64-71.
Nguyễn Hữu Lợi. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, ISBN 978-604-80-2343-0, 2017, Trang: 317-322.
Nguyễn Hữu Lợi. Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên", Nxb Nông Nghiệp, ISBN 978-604-60-2479-8, 2017, Trang: 246-252.
PHAN THỊ ANH THƯ. Những vấn đề đặt ra trong chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI và kinh nghiệm cho Việt Nam thời kỳ hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 219-230.
Lê Đăng Bảo Châu. Lao động di cư trẻ tuổi và vấn đề tái sản xuất sức lao động, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2016, .
Lê Đăng Bảo Châu. MIGRANT WORKING CHILDREN – THE ONE WHO NEED SOCIAL PROTECTION, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 123, Số: 9, .
Trần Thị Huyền Gấm. Ẩn dụ ý niệm "Con người là công trình xây dựng" trong tiếng Việt, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc, 2016, .
Đào Thị Cẩm Nhung. Vai trò của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ -Trường Đại học khoa học -Đại học Huế (ISSN 2354-0850), 2016, Tập: 5, Số: 2, Trang: 139.
Nguyễn Văn Thắng. Định hướng đào tạo giáo viên ở các Khoa, Trường đại học sư phạm trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng", Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 162-168.
Hoàng Hải. Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững Cờ Vua thành tích cao Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2016, Tập: ISSN 1859-4417, Số: Số đặc biệt năm 2016, Trang: 297 - 302.
Hồ Sỹ Thái. Vận dụng "Thuyết thân chủ trọng tâm" trong thực hành Công tác xã hội với nhóm trẻ em, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em kinh nghiệm của một số quốc gia ISBN 978-604-09664-7, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 148-155.
Nguyễn Xuân Khoát. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá trình đổi mới - Thành tựu và giải pháp phát triển, Sách Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu" do Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức; Nhà Xuất bản Đại học Huế, Huế 12, 2016, Trang: 19-33.
Nguyễn Hữu Lợi. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015, Hội thảo khoa học quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức",Trường ĐH Kinh tế Huế, Trường ĐH Thương mại Hà Nội và Trường ĐH Nam Hoa, Đài Bắc đồng tổ chức, 2016, Tập: 02, Trang: 457-469.
Lê Văn Hoài. Tìm hiểu tư tưởng và hành động bảo vệ biển, đảo của vua Minh Mạng-Vài suy nghĩ đối với vai trò Hướng dẫn viên du lịch hôm nay, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế, 2016, Số: 27, Trang: 49-52.
Lê Văn Hoài. Để tiềm năng du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền được khai thác hiệu quả, Tạp chí Văn hóa Huế, Sở Văn Hóa và Thể Thao Thừa Thiên Huế, 2016, Số: 34, Trang: 32-34.
Nguyễn Hữu LợiĐào Thị Cẩm Nhung. Phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam., Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (ISSN 1859-3437), 2016, Số: 75/2016, Trang: 26-32.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>