Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 345 Kết quả

PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2017, Số: 01 (191), .
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hoá tâm linh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Số: số 2, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Đường lối ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7497), 2017, .
Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Biểu tượng - Khởi sinh của văn hoá, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2017, Số: 1, Trang: 13-20.
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2017, Số: 02 (192), .
PHAN THỊ ANH THƯ. Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7314), 2017, Số: 02 (51), Trang: 33-41.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Những vấn đề có tính quy luật trong sự vận động và phát triển của văn hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Tập: 8, Số: 2, Trang: 221-229.
Quản Bá Chính. Đào tạo ngành du lịch: tiềm năng mới, cơ hội mới, Đặc san Đại học Huế, 2016, Số: 98, Trang: 80-82.
Hoàng Văn Hiển, Dương Thúy Hiền. Myanmar trong chính sách hướng đông của Ấn Độ, Tạp chí Đại học Cửu Long, 2016, Số: 2, .
Hoàng Văn HiểnLê Nam Trung Hiếu. Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh và cơ hội, thách thức đối với Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản) (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á), 2016, Số: 7 (185), .
Nguyễn Chí Ngàn. Biến đổi trong trang phục của người Cơ Tu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Khoa học Huế, 2016, Tập: 4, Số: 2, .
Võ Trần Ngọc MinhHoàng Văn Hiển. Some Features of the Taiwan - Vietnam Economic Relations from 1992 to the half of 2016, 3rd International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies and 8th International Conference on Taiwanese Romanization, TAIWAN, 2016, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language education policy enactment and individual agency, LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING (0272-2690), 2016, Tập: 1, Số: 40, .
Thái Quang Trung. Bối cảnh lịch sử Thuận Quảng thời Nguyễn Cư Trinh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) Quê hương, thời đại và sự nghiệp, 2016, Trang: 83-89.
NGUYỄN VĂN HUY. Language policy enactment and teacher agency: intrapersonal and interpersonal tensions., Paper presented at Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning conference, Calgary University, Canada, September 2016., 2016, .
Nguyễn Tiến Dũng. Chữ Tâm - Giá trị cao nhất của văn hóa, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2016, Số: 8, Trang: 13-20.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>