Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 364 Kết quả

Đỗ Thu Thủy. Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của giả Bình Ao, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học khoa học Huế, 2017, Tập: 7, Số: 2, .
Nguyễn Thu Hằng. Quá trình tìm tòi, thử nghiệm và đổi mới từng phần của Đảng Cộng sản Việt Nam (1979-1986), Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 41.
PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2017, Số: 01 (191), Trang: 21-29.
Nguyễn Chí NgànTrần Thị Thúy Hằng. Hệ thống và đánh giá các công trình nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên, Hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên", 2017, .
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hoá tâm linh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Số: số 2, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (ISSN:0866-7497), 2017, Số: 03 (491), Trang: 49-57.
Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Biểu tượng - Khởi sinh của văn hoá, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2017, Số: 1, Trang: 13-20.
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2017, Số: 02 (192), Trang: 10-18.
PHAN THỊ ANH THƯ. Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7314), 2017, Số: 02 (51), Trang: 33-41.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Những vấn đề có tính quy luật trong sự vận động và phát triển của văn hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Tập: 8, Số: 2, Trang: 221-229.
Nguyễn Văn Tận, và Nguyễn Thị Ánh Trang. Philippines trong chinhs ách đối ngoại của Mỹ (1991 - 2014), Nghiên cứu Đông Nam Á, 2017, Tập: số 1, Số: 202, Trang: 12 -20.
Nguyễn Văn Tận. Những bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách Minh TRị (1868 -1912), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn, 2017, Tập: NXB Đại học Huế, Trang: 24 -28.
Quản Bá Chính. Đào tạo ngành du lịch: tiềm năng mới, cơ hội mới, Đặc san Đại học Huế, 2016, Số: 98, Trang: 80-82.
Nguyễn Thị Kiều Sương. Mối quan hệ biện chứng giữa tất yếu và tự do trong triết học Mác-Lênin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016, Tập: 5, Số: 2, Trang: 147 - 156.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>