Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 379 Kết quả

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Văn hoá tâm linh - Một thành tố của văn hoá dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 1, .
Nguyễn Tiến Dũng. Quảng Trị - Vùng đất anh hùng, vùng văn hóa tâm linh, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 2018, Số: 3, .
Nguyễn Thùy Trang. Sự lật đổ quan niệm "Nhân loại trung tâm" trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh), 2017, Số: 14 (4b), Trang: 72-80.
NGUYỄN VĂN HUY, (dong tac gia). Chapter 12: Local challenges to global needs in English language education in Vietnam: The perspective of language policy and planning, In C. S. K. Chua (Ed.) Issues in Language planning and policy: From global to local: De Gruyter Open, 2017, .
Đỗ Thu Thủy. Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của giả Bình Ao, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học khoa học Huế, 2017, Tập: 7, Số: 2, .
Nguyễn Thu Hằng. Quá trình tìm tòi, thử nghiệm và đổi mới từng phần của Đảng Cộng sản Việt Nam (1979-1986), Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 41.
Nguyễn Ngọc TùngNguyễn Thị Minh XuânLê Ngọc Vân Anh. Đặc điểm kiến trúc Pháp tại Huế, Tạp chí Huế xưa & nay, ISSN: 1859-2163,, 2017, Số: 142 (7-8/2017), Trang: 53-57.
PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2017, Số: 01 (191), Trang: 21-29.
Nguyễn Chí NgànTrần Thị Thúy Hằng. Hệ thống và đánh giá các công trình nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên, Hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên", 2017, .
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hoá tâm linh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Số: số 2, .
Nguyễn Văn MạnhNguyễn Mạnh Hà. Đô thị hóa và đô thị hóa bền vững ở miền Trung trong 30 năm đổi mới (1986-2016), Hội thảo Khoa học quốc gia "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016): Những vấn đề Khoa học và thực tiễn", 2017, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (ISSN:0866-7497), 2017, Số: 03 (491), Trang: 49-57.
Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Biểu tượng - Khởi sinh của văn hoá, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2017, Số: 1, Trang: 13-20.
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2017, Số: 02 (192), Trang: 10-18.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>