Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 139 Kết quả

Hoàng Đức Anh Vũ. Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hướng đô thị sinh thái, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, ISSN 1859-3658, 2018, Số: 30+31, Trang: 50-55.
VB Prasath, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Hoang Hai, Ngô Xuân Cường. Image Restoration With Total Variation and Iterative Regularization Parameter Estimation, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, 2017, Trang: 378-384.
Ngô Xuân Cường, Alexander Mazanik, Nguyễn Thị Hồng. Xác định các đặc tính của tế bào quang điện từ kết quả đo phổ sức điện động quang, Conference on Education Sciences and Technologies 2017, 2017, Tập: 1, .
НГУЕН ТХИ ХОНГ, Ngô Xuân Cường, НГУЕН НГОК ЧАК, ДОАН ВАН НГИ, ХО ТХИ КИМ ФУНГ. Моделирование пиролиза древесной биомассы, НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 113-120.
Phạm Việt HùngNgô Quý TuấnNguyễn Trường Giang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thanh. Tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng áo đường mềm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, 2017, Tập: ISSN: 2588-1256, Số: Tập 1(1) -2017, Trang: 67-76.
Phạm Việt Hùng, Ngô Quý Tuấn, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Quốc Huy. Climate change effect on deterioration of national asphalt pavement roads in the North Central Coast of Vietnam, Proceeding of Sixth International Conference on Climate Change Adaptation 2017, Toronto, Cannada, 2017, Tập: 987-1-988652-05-04, .
Nguyễn Dương Quang Chánh, Lê Văn Tuấn, Trần Văn Quang, Bing Liu, M.Terashima, Lê Văn Chiều, H. Harada. An Alternative Method to Estimate Influent Concentration Using On-site Lab-scale Activated Sludge Reactors, Journal of Water and Environment Technology, Japan. doi: 10.2965/jwet.17-015, 2017, Tập: 6, Số: 15, Trang: 220 - 232.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 1345- 1351.
Vương Quang PhướcHồ Đức Tâm LinhTrần Thị Kiều. Nhận dạng đối tượng dùng kỹ thuật Deep Learning, Kỉ yếu hội nghị khoa học và công nghệ Khoa Điện tử - Viễn thông, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 36.
Hoàng Đức Anh Vũ. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 4, Trang: 63-70.
Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú. Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 450-463.
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>