Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 124 Kết quả

Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú. Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 450-463.
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Nguyễn Minh Trí, Lê Hồ Quang Tâm. Hiện trạng và các giải pháp chống thất thoát trong hệ thống cấp nước ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường ĐH Xây dựng Miền Trung, 2016, Trang: 242-244.
Trần Thị Tú. Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của biochar sản xuất từ vỏ trấu HT1 ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 5: Vật liệu mới và năng lượng tái tạo, Tài nguyên nước, biển và hải đảo, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 661-675.
Trần Vũ Thị Như Lành, Nguyễn Hiền TrangNguyễn Cao CườngNguyễn Đức Chung. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách chiết tinh dầu từ hạt sa nhân, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 121, Số: 7, Trang: 69-76.
Nguyễn Thị Thùy Minh, Nguyễn Văn HuếHồ Sỹ VươngNguyễn Đức Chung. Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong sản xuất bột chùm ngây, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 121, Số: 7, Trang: 111-120.
Trần Minh Bảo, Trương Công Tuấn. Query Optimization in Object Oriented Databases Based on Signature File Hierarchy and SD-Tree, Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2016, ICCASA 2015, LNICST 165,Springer, ISBN:978-3-319-29235-9,DOI: 10.1007/978-3-319-29236-6_30 2016,, 2016, Số: 165, Trang: 311–323.
Trần Xuân Mậu. What to do in writing a good research article?, Hội thảo: Nâng cao năng lực xuất bản bằng tiếng Anh của Tạp chí Khoa học Đại học Huế tiến tới gia nhập Asean Citation Index và Scopus, Huế, tháng 11, 2016, Trang: 35-44.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một số thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) cho vùng nông thôn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2016, Tập: 120, Số: 6, Trang: 215-232.
Trần Thị Tú. Đặc điểm hóa lý của than sinh học điều chế từ vỏ trấu, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2016, Tập: 120, Số: 6, Trang: 233-247.
Yilidaer YILIYASI, Zhu Sihong, Đỗ Minh Cường, NIE Xintian1, Xu Gang. Study on vibration characteristics of tractor travel at the condition of marshy paddy soil, Journal of Nanjing Agricultural University, 2016, Tập: 39, Số: 6, Trang: 1062‐1068.
Trần Quang LộcNguyễn Đăng HảiTrần Đặng Bảo ThuyênNguyễn Thị Cẩm Yến. Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên, Tạp chí Khoa học, Đại học An Giang Phần Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, 2015, Tập: 8, Số: 4, Trang: 79-88.
Nguyễn Quang Linh. Pig Breeds (GF24) Introducing to Central Vietnam and Reproductive Performance. 10.17265/2161 -6256/2015.12.002, Journal of Agricultural Science and Technology A and B,, 2015, Tập: Tập 5 (2015), Số: 5, Trang: 449-45.
Võ Ngọc Đức, trần duy khiêm. An Van Duong urban Planning, Hội thảo quốc tế với Đại học Nam Úc “International Workshop - Current situation and landscape architecture orientation of new City in Hue, Vietnam" tổ chức tại Huế ngày 21/4/2015, 2015, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>