Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 134 Kết quả

Hoàng Đức Anh Vũ. Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hướng đô thị sinh thái, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, ISSN 1859-3658, 2018, Số: 30+31, Trang: 50-55.
VB Prasath, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Hoang Hai, Ngô Xuân Cường. Image Restoration With Total Variation and Iterative Regularization Parameter Estimation, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, 2017, Trang: 378-384.
Ngô Xuân Cường, Alexander Mazanik, Nguyễn Thị Hồng. Xác định các đặc tính của tế bào quang điện từ kết quả đo phổ sức điện động quang, Conference on Education Sciences and Technologies 2017, 2017, Tập: 1, .
НГУЕН ТХИ ХОНГ, Ngô Xuân Cường, НГУЕН НГОК ЧАК, ДОАН ВАН НГИ, ХО ТХИ КИМ ФУНГ. Моделирование пиролиза древесной биомассы, НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 113-120.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 2004-2012.
Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017, Trang: 1345- 1351.
Hoàng Đức Anh Vũ. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 4, Trang: 63-70.
Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú. Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 450-463.
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Nguyễn Minh Trí, Lê Hồ Quang Tâm. Hiện trạng và các giải pháp chống thất thoát trong hệ thống cấp nước ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường ĐH Xây dựng Miền Trung, 2016, Trang: 242-244.
Trần Thị Tú. Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của biochar sản xuất từ vỏ trấu HT1 ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 5: Vật liệu mới và năng lượng tái tạo, Tài nguyên nước, biển và hải đảo, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 2016, Trang: 661-675.
Trần Vũ Thị Như Lành, Nguyễn Hiền TrangNguyễn Cao CườngNguyễn Đức Chung. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách chiết tinh dầu từ hạt sa nhân, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 121, Số: 7, Trang: 69-76.
Nguyễn Thị Thùy Minh, Nguyễn Văn HuếHồ Sỹ VươngNguyễn Đức Chung. Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong sản xuất bột chùm ngây, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 121, Số: 7, Trang: 111-120.
Trần Minh Bảo, Trương Công Tuấn. Query Optimization in Object Oriented Databases Based on Signature File Hierarchy and SD-Tree, Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2016, ICCASA 2015, LNICST 165,Springer, ISBN:978-3-319-29235-9,DOI: 10.1007/978-3-319-29236-6_30 2016,, 2016, Số: 165, Trang: 311–323.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>