Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 534 Kết quả

Nguyễn Hữu NgữDương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Đặng Hữu Bình. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 21-29.
Nguyễn Hữu NgữDương Quốc Nõn, Đặng Châu Trường Vy, Nguyễn Thị Nhật Linh, Trương Đỗ Minh Phượng. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến tình hình sử dụng đất ở huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016, Trang: 561-569.
Nguyễn Hữu Ngữ, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn. Đánh giá hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình theo hướng sử dụng và quản lý đất bền vững, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016, Trang: 554-560.
Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Phùng Nhật Tuyên, Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng. Nghiên cứu thực trạng người nông dân bỏ ruộng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016, Tập: 2, Trang: 534-541.
Hoàng Văn Nam, Furtado A, Donnan L, Keeffe EC, Botha FC, Henry RJ. High-Throughput Profiling of the Fiber and Sugar Composition of Sugarcane Biomass, BioEnergy Research, 1-17. doi: 10.1007/s12155-016-9801-8, 2016, Trang: 1-17.
Nguyễn Việt Thiên, Phan Văn Hòa. Sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam: Hiệu quả kinh tế và chiến lược phát triển, Tạp chí Phát triển KT-XH Đà Nẵng, 2016, Số: 76, Trang: 36-39.
Nguyễn Việt Thiên, Phan Văn Hòa. Nâng cao hiệu quả kinh tế để phát triển bền vững sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", 2016, Tập: 2, Trang: 1023-1031.
Nguyễn Vĩnh Trường. Bệnh chết nhanh do Phytophthora hồ tiêu, Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2016, Tập: 265, Số: 2, Trang: 50-56.
Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Hoàng;, Đoàn Quốc Tuấn. Đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất Lâm nghiệp ở Thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Số: 3+4, Trang: 207-216.
Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Hà Vi. Điều tra hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: 3,4, Số: 282, Trang: 36-43.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>