Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 645 Kết quả

Trần Thanh Đức, Hà Thị Thùy Trinh. Kết quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 17, Trang: 75-82.
Trần Thanh Đức, Vũ Ngọc Khánh. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và các giải pháp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 14, Trang: 20-27.
Trần Thanh Đức, Võ Như Vàng, Nguyễn Trung HảiTrương Thị Diệu Hạnh. Hiệu quả của công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học va Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 47-54.
Nguyễn Trung Hải, Anthony M. Whitbread. Carbon and nitrogen mineralization and N recovery from 15N labeled plant residues under controlled conditions, Procceding at 6th International Symposium on Soil Organic Matter, 2017, .
Nguyễn Trung Hải. 2. Nguyễn Trung Hải, Tạp chí Kinh Tế Sinh Thái, 2017, Số: 52, Trang: 117-121.
Nguyễn Trung HảiLê Thanh Bồn. Mối quan hệ giữa sắt và lân ở một số hệ thống cây trồng chính trên đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên- Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3, Trang: 94-99.
Nguyễn Từ Đức, Huỳnh Văn ChươngNguyễn Ngọc Thanh, Đinh Vũ Long. Nghiên cứu thực hiện chính sách giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: tháng 3, Trang: 200-206.
Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình. Thực trạng canh tác và quản lý cỏ dại hồ tiêu ở Quảng Trị, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3c, Trang: 141-152.
Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm. Điều tra tình hình phòng trừ cỏ dại hại lúa và khảo nghiệm các loại thuốc trừ cỏ ở Bình Định, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3c, Trang: 183-194.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>