Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 654 Kết quả

Trần Thị Xuân PhươngLê Xuân Diễm Ngọc. Tuyển chọn vi khuẩn Azotobacter có khả năng cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA trong đất trồng lúa ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1-2017, Trang: 111-117.
Rui Pedroso, Trần Đăng HòaLê Văn AnLê Khắc Phúc, Viet Quoc Trinh. Rice-Based Cropping Systems in the Delta of the Vu Gia Thu Bon River Basin in Central Vietnam, Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam, 2017, Trang: 83.
Lê Thị Hồng Phương, G. Robbert Biesbroek, Arjen E.J. Wals. The interplay between social learning and adaptive capacity in climate change adaptation: A systematic review, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 2017, Tập: 82, Trang: 1-9.
Trần Thanh Đức, Hà Thị Thùy Trinh. Kết quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 17, Trang: 75-82.
Trần Thanh Đức, Vũ Ngọc Khánh. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và các giải pháp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 14, Trang: 20-27.
Trần Thanh Đức, Võ Như Vàng, Nguyễn Trung HảiTrương Thị Diệu Hạnh. Hiệu quả của công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học va Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 47-54.
Nguyễn Trung Hải, Anthony M. Whitbread. Carbon and nitrogen mineralization and N recovery from 15N labeled plant residues under controlled conditions, Procceding at 6th International Symposium on Soil Organic Matter, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>